Đánh giá rủi ro là gì? Mục đích của đánh giá rủi ro là gì?

Published by TaiPhan on  

Đánh giá rủi ro là một quá trình có hệ thống bao gồm việc xác định, phân tích và kiểm soát các rủi ro. Nó được thực hiện bởi người đứng đầu doanh nghiệp như CEO, đưa ra các biện pháp sẽ áp dụng để ngăn chặn các rủi ro xấu có thể xảy ra tại nơi làm việc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.


Đánh giá rủi ro là gì? Mục đích của đánh giá rủi ro là gì?

I. Đánh giá rủi ro là gì?

Đánh giá rủi ro (Risk) là một quá trình có hệ thống bao gồm việc xác định, phân tích và kiểm soát các rủi ro. Nó được thực hiện bởi người đứng đầu doanh nghiệp như CEO, đưa ra các biện pháp sẽ áp dụng để ngăn chặn các rủi ro xấu có thể xảy ra tại nơi làm việc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Đánh giá rủi ro là một trong những thành phần chính của phân tích rủi ro. Phân tích rủi ro là một quá trình gồm nhiều bước nhằm xác định và phân tích tất cả các rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề gây bất lợi cho doanh nghiệp.

Thông báo các rủi ro có thể xảy ra cho tất cả các bên liên quan. Quản lý rủi ro là việc chủ động kiểm soát và đánh giá các mối đe dọa và rủi ro để ngăn ngừa các tai nạn, bất trắc và sai sót. Cùng với đánh giá rủi ro, thì quản lý rủi ro một trong những yếu tố quan trọng giúp đưa ra các quyết định sáng suốt để giảm thiểu rủi ro.

II. Tại sao Đánh giá Rủi ro lại Quan trọng ?

Xác định các mối nguy hiểm bằng cách sử dụng quy trình đánh giá rủi ro là một yếu tố quan trọng giúp đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và khách hàng của doanh nghiệp. 

Việc đánh giá các mối nguy hiểm hoặc rủi ro tiềm ẩn sẽ giúp lên kế hoạch mua sắm các dụng cụ và thiết bị bảo vệ cá nhân cần thiết mà một công nhân có thể cần cho công việc của họ, nhằm đảm bảo an toàn lao động. 

Xây dựng các hướng dẫn an toàn lao động cho mỗi ngành vì mỗi ngành sẽ có những rủi ro khác nhau. 

Ví dụ: Doanh nghiệp về xây dựng có các nguy hiểm bao gồm tai nạn do ngã, điện giật, vật rơi, chấn thương do hóa chất, tai nạn do thiết bị máy móc gây ra, cháy nổ…

Mức độ nghiêm trọng của việc xác định mối nguy là rõ ràng đối với tất cả các tổ và cần phải đánh giá rủi ro tại nơi làm việc. Ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro mất an toàn lao động, đảm bảo rằng nơi làm việc luôn là một không gian an toàn cho tất cả mọi người.

Đánh giá rủi ro là gì? Mục đích của đánh giá rủi ro là gì?

III. Khi nào cần thực hiện Đánh giá Rủi ro?

Ngoài việc tuân thủ các yêu cầu của pháp luật, mục đích của đánh giá rủi ro là để ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động và cải thiện sự an toàn tại nơi làm việc. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện đánh giá rủi ro khi:

- Các quy trình hoặc công nghệ máy móc mới được đưa vào vào quy trình làm việc.

- Các thay đổi được thực hiện đối với các quy trình hiện có.

- Triển khai các thiết bị và dụng cụ mới hoặc những nguy cơ mới phát sinh.

IV. Các bước thực hiện khi đánh giá rủi ro

1. Xác định các mối nguy hiểm

Khảo sát nơi làm việc và xem xét những gì có thể gây hại có thể xảy ra. Xác định các mối nguy phổ biến tại nơi làm việc.
Kiểm tra hướng dẫn hoặc bảng dữ liệu của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp về các loại máy móc trang thiết bị để biết các mối nguy hiểm có thể xảy ra. 

2. Đánh giá rủi ro

Để đánh giá rủi ro của một mối nguy, bạn phải xem xét cách thức, vị trí, mức độ và thời gian các cá nhân thường tiếp xúc với mối nguy tiềm ẩn. 

Chỉ định xếp hạng rủi ro cho các mối nguy, đo lường mức độ rủi ro trên mỗi nguy cơ bằng cách xem xét các yếu tố như khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của các nguy cơ này. 

Trong khi đó, thực hiện phân tích môi trường cho phép bạn đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và tác động của chúng đến môi trường kinh doanh của bạn.

Đánh giá rủi ro là gì? Mục đích của đánh giá rủi ro là gì?

3. Quyết định biện pháp kiểm soát để thực hiện

Sau khi xác định mức độ rủi ro từ các mối nguy hiểm có thể xảy ra, đã đến lúc đưa ra các biện pháp kiểm soát hiệu quả để bảo vệ người lao động, tài sản, môi trường. 

4. Ghi lại những phát hiện về các mối nguy đã xảy ra

Điều quan trọng là phải lưu giữ hồ sơ chính thức về các đánh giá rủi ro này. Điều này có thể giúp tổ chức của bạn dễ dàng  theo dõi các mối nguy, rủi ro và các biện pháp kiểm soát.

Tài liệu có thể bao gồm mô tả chi tiết về quy trình đánh giá rủi ro, phác thảo các đánh giá và giải thích chi tiết về cách đưa ra các giải pháp.

5. Xem lại bản đánh giá các rủi ro và cập nhật nếu cần thiết

Theo dõi các đánh giá của bạn và xem liệu các biện pháp kiểm soát được đề xuất được áp dụng có hiệu quả không. 

Nếu trong quá trình áp dụng có những thay đổi về điều kiện làm việc mà đánh giá rủi ro đang áp dụng, hãy sử dụng xem xét và 
xác định xem có cần thiết phải đánh giá rủi ro mới hay không.

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:Rủi roRiskAn toànLao động
Từ khóa: Đánh giá rủi ro là gì? Mục đích của đánh giá rủi ro là gì?
Nguồn: