Risk

Risk là gì? Các bước quản lý rủi ro cần biết

Risk là rủi ro. Rủi ro là các sự cố tiêu cực có thể xảy ra bất ngờ gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, tài chính, tiến độ, chất lượng công việc... Rủi ro có thể...
«  1  »