COA là gì? COA có tác dụng gì?

Published by TaiPhan on  

COA (Certificate of Analysis) là giấy chứng nhận phân tích. COA sẽ có các thông số kỹ thuật sau khi sản phẩm được kiểm tra. Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng trước khi xuất xưởng.

I. COA là gì?

COA (Certificate of Analysis) là giấy chứng nhận phân tích. Mỗi một lô sản phẩm trước khi xuất xưởng sẽ được kiểm tra đánh giá chất lượng. Sau khi kiểm tra, các kết quả thông số sẽ được báo cáo trong tài liệu được gọi là COA.

COA được cơ quan đảm bảo chất lượng cấp xác nhận sản phẩm được quản lý đáp ứng đặc điểm kỹ thuật sản phẩm của nó. Chúng thường chứa các kết quả thực tế thu được từ thử nghiệm được thực hiện như một phần của việc kiểm soát chất lượng của mỗi lô sản phẩm.

COA là gì? COA có tác dụng gì?

Chứng chỉ phân tích này hầu hết được sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm, rượu vang và rượu mạnh, hóa chất và dược phẩm. 

II. COA có tác dụng gì


Chứng chỉ phân tích COA  chứa các thông số giúp đánh giá chất lượng của lô sản xuất, đảm bảo rằng sản phẩm xuất xưởng đạt tiêu chuẩn chất lượng mong muốn. 

Hầu hết sinh phẩm được sản xuất theo lô / đợt. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là mỗi đợt xuất xưởng đều phải trải qua đánh giá chất lượng. Các đánh giá chất lượng này đảm bảo rằng độ tinh khiết, an toàn và hiệu lực của thuốc sinh học nằm trong phạm vi đặc điểm kỹ thuật sản phẩm của nó.

Kết quả của các thử nghiệm này được báo cáo trong một tài liệu gọi là chứng chỉ COA và được so sánh với các thông số kỹ thuật của sản phẩm thuốc. Nếu kết quả nằm trong phạm vi thông số kỹ thuật, sản phẩm thuốc được chấp thuận cho xuất xưởng. Do đó, COA được cấp cho từng lô cụ thể.

III. Lợi ích của COA

- Đảm bảo rằng các nhà cung cấp đang gửi cho bạn sản phẩm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của bạn.

- Nếu bạn là nhà xuất khẩu. COA giúp bạn chắc chắn rằng sản phẩm đạt được các yêu cầu kỹ thuật do khách hàng đề ra. Tránh trường hợp rủi ro gửi cho khách hàng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu của họ.

- Khả năng dễ dàng xem thông số kỹ thuật thực tế trên tất cả các lô hàng trong kho (và đang vận chuyển).

IV. Nhược điểm COA

- Mất rất nhiều thời gian khi thực hiện kiểm tra cho từng lô hàng trước khi được xuất đi.

Chúc bạn thành công.
Chủ đề:COAChứng chỉPhân tích
Từ khóa: COA là gì? COA có tác dụng gì?
Nguồn: