Bảo hiểm có mấy loại? Cách phân biệt các loại bảo hiểm

Published by TaiPhan on  

Bảo hiểm có 2 loại: Bảo hiểm của nhà nước và Bảo hiểm thương mại. BHNN có: BH Y tế, BHXH, BH tiền gửi. BH Thương Mại có: BH Nhân Thọ, BH Sức khỏe, BH phi Nhân Thọ.


Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại bảo hiểm khác nhau được chia theo các đối tượng hoặc hình thức tham gia gồm có Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… có thể có đến hàng loại bao hiểm khác nhau và bạn có biết và phân biệt được chúng?

Và trong thực tế, mỗi người dân đều có thể đang đóng cho mình ít nhất 1 loại bảo hiểm. Nếu là người lao động thì bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Người có sở hữu phương tiện giao thông như xe máy thì phải mua bảo hiểm xe máy bắt buộc hoặc ô tô. Những người muốn đảm bảo về tài chính cho tương lai con cái thì sẽ mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình.

Cách phân biệt đơn giản đó là bảo hiểm có 2 loại:

1. Bảo hiểm của nhà nước

2. Bảo hiểm thương mại

I. Bảo hiểm của nhà nước

Dưới đây là các loại bảo hiểm do nhà nước thực hiện

1. Bảo hiểm y tế

Đây là hình thức bảo hiểm bắt buộc của nhà nước cho các đối tượng học sinh, sinh viên, người lao động theo quy định của luật bảo hiểm y tế nhằm chăm sóc sức khỏe của người dân, không vì mục đích lợi nhuận. 

Phí đóng bảo hiểm y tế hàng tháng với người lao động tối đa 6% tiền lương mỗi tháng. Ngoài ra, nhà nước cũng có các chính sách hỗ trợ từ 30% - 100% cho các đối tượng như người có công với cách mạng, hộ gia đình cận nghèo, học sinh sinh viên.

2. Bảo hiểm xã hội

Đây là loại bảo hiểm sẽ chi trả cho người đóng bảo hiểm này một khoản tiền khi họ mất khả năng thu nhập do tai nạn lao động, thai sản, hết tuổi lao động. 

Bảo hiểm xã hội là loại bảo hiểm bắt buộc người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Mức phí đóng bảo hiểm hàng tháng bằng 8% tiền lương tháng. 

Các chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

3. Bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng.

II. Bảo hiểm thương mại

Hiện nay có 3 loại hình bảo hiểm thương mại bao gồm: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm phi nhân thọ và Bảo hiểm sức khỏe.

1. Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Bảo hiểm nhân thọ có 7 loại hình bảo hiểm sau:

- Bảo hiểm sinh kỳ: Người tham gia bảo hiểm sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm nếu như còn sống đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng.

- Bảo hiểm tử kỳ: Người tham gia bảo hiểm sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm nếu như chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng.

- Bảo hiểm hỗn hợp: là loại hình bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.

- Bảo hiểm trọn đời :là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người tham gia chẳng may qua đời vào bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống.

- Bảo hiểm trả tiền định kỳ: là loại hình bảo hiểm cho cuộc sống của người được bảo hiểm, nếu sống đến thời hạn nhất định thì được bên bảo hiểm trả tiền theo các kỳ hạn thỏa thuận

- Bảo hiểm hưu trí: là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người tham gia đạt đến độ tuổi xác định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận.

- Bảo hiểm liên kết đầu tư : là loại hình bảo hiểm nhân thọ kết hợp cả 2 yếu tố là bảo vệ rủi ro và đầu tư sinh lời.

2. Bảo hiểm sức khỏe

- Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người tham gia bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Bảo hiểm tai nạn con người : là loại hình bảo hiểm cho những trường hợp bị tổn thương thân thể hoặc tử vong do tai nạn.

- Bảo hiểm y tế thương mại: hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh khi người tham gia không may gặp rủi ro ốm đau bệnh tật, tai nạn...

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho người tham gia trong trường hợp ốm đau, bệnh tật, phẫu thuật, tai nạn, thai sản…

3. Bảo hiểm phi nhân thọ

- Bảo hiểm phi nhân thọ: là loại hình bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ.

- Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại: là sản phẩm bảo hiểm cho đối tượng tài sản bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản.

- Bảo hiểm hàng hóa: vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không.

- Bảo hiểm hàng không: là loại hình bảo hiểm dành riêng cho hoạt động của máy bay và những rủi ro liên quan đến quá trình vận chuyển bằng đường hàng không (bao gồm hàng hóa và con người).

- Bảo hiểm xe cơ giới: là loại hình bảo hiểm dành cho xe cơ giới nhằm bồi thường cho chủ xe khi không may xảy ra rủi ro liên quan đến con người, chiếc xe hoặc hàng hóa trên xe.

- Bảo hiểm cháy, nổ: là loại hình bồi thường cho các thiệt hại xảy ra đối với tài sản của cơ sở được bảo hiểm khi không may xảy ra rủi ro cháy, nổ.

- Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu: thường cho các thiệt hại xảy ra đối với thân vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị tàu do những hiểm họa của biển/sông nước gây ra, hoặc do những tai nạn bất ngờ.

- Bảo hiểm trách nhiệm: là loại hình bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ bồi thường các thiệt hại do lỗi của người được bảo hiểm làm tổn hại cho các tổ chức, cá nhân khác.

Ví dụBảo hiểm xe máy bắt buộc hay còn gọi là Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô - xe máy.

- Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính: là loại hình bảo hiểm cho những khoản vay giúp người đi vay trả nợ ngân hàng khi không may gặp rủi ro bất ngờ.

- Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh: là loại hình bảo hiểm cho những rủi ro về tài sản trong quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

- Bảo hiểm nông nghiệp: là loại hình bảo hiểm cho đối tượng sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

Chúc bạn thành công.