Bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì? Phí mua bảo hiểm bắt buộc?

Published by TaiPhan on  

Đây là loại bảo hiểm bắt buộc người đi xe máy phải có. Nếu CA giao thông kiểm tra không có sẽ bị phạt từ 100 K – 200K. Bảo hiểm này sẽ bồi thường cho nạn nhân không phải chủ xe.

I. Bảo hiểm xe máy là gì?

Bảo hiểm xe máy là loại bảo hiểm dành cho người sở hữu và sử dụng xe máy tham gia giao thông. Bảo hiểm xe máy có tác dụng bồi thường, khi người mua bảo hiểm gặp các rủi ro. Khi gặp tai nạn, bảo hiểm sẽ bồi thường cho người bị thiệt hại có thể là chủ xe máy hoặc người bị nạn do chủ xe gây ra.

Bảo hiểm xe máy có 2 loại:

1. Bảo hiểm xe máy bắt buộc.

2. Bảo hiểm xe máy tự nguyện.

II. Bảo hiểm xe máy bắt buộc

Bảo hiêm xe máy bắt buộc

1. Bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì?

Đây loại bảo hiểm bắt buộc người sử dụng xe máy khi tham gia giao thông phải có. Và xuất trình cùng với các giấy tờ cần thiết khi được lực lượng CA giao thông kiểm tra. 

Đây là loại bảo hiểm mà công ty bảo hiểm sẽ chi trả, bồi thường cho quyền lợi của nạn nhân (bên thứ ba) do chủ xe gây tai nạn - chứ không phải chi trả cho chủ lái xe, người ngồi trên xe mua bảo hiểm này.

2. Bốn loại giấy tờ bắt buộc phải có khi xuất trình cho CAGT

- Giấy phép lái xe (Bằng lái).
- Giấy đăng ký xe ( Cà vẹt xe.).
- Chứng minh nhân dân.
- Giấy bảo hiêm xe máy bắt buộc.

3. Không có bảo hiểm xe máy bắt buộc phạt bao nhiêu 

Nếu không có bảo hiểm xe máy bắt buộc sẽ bị phạt tiền từ: 100K đến 200K.

4. Quyền lợi khi mua bảo hiểm xe máy bắt buộc 

Khi  người mua bảo hiểm bắt buộc gặp rủi ro như gây ra tai nạn, thì bảo hiểm sẽ bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại do chủ xe gây ra hoặc trả cho chủ xe số tiền mà chủ xe đã bồi thường cho người bị hại. 

Nói nôn na dễ hiểu là bảo hiểm sẽ đền bù cho bên thứ ba, chính người bị thiệt hại. Còn đối với thiệt hại của chủ phương tiện và phương tiện sẽ không được bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm bồi thường : Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe máy gây ra là 50 triệu đồng/01 vụ tai nạn.

Cụ thể như sau:

5. Phí bảo hiểm xe máy bắt buộc

Xe máy từ 50 cc trở xuống 55.000

Xe máy trên 50 cc65.000

Phí bảo hiểm trên có thời hạn là 1 năm. 

III. Bảo hiểm xe máy tự nguyện

Bảo hiểm xe máy tự nguyện

1. Bảo hiểm xe máy tự nguyện là gì?

Đây là loại bảo hiểm chi trả cho người ngồi trên xe, thường được bán với giá 25.000 đồng (với xe máy) - không phải giấy tờ bắt buộc khi đi đường.


Chủ đề:Bảo hiểm xe máybảo hiểmxe máy
Từ khóa: Bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì, Phí mua bảo hiểm bắt buộc
Nguồn: