Dòng sự kiện
Forwarder là người thực hiện các dịch vụ Giao nhận vận tải. Có nhiệm vụ thay mặt chủ hàng thực hiện sắp xếp việc nhập và xuất hàng hóa, thực hiện các hoạt động cần thiết để giúp hàng hóa được vận chuyển một cách an...
R&D (Research and Development) là nghiên cứu và phát triển. Hoạt động R&D được doanh nghiệp thực hiện thường xuyên để đổi mới công...
«  1  »