ESOP là gì? Các điều kiện để được thưởng cổ phiếu ESOP

Published by TaiPhan on  

ESOP viết tắt (Employee Stock Ownership Plan), có nghĩa là Chính sách thưởng cổ phiếu của công ty cho nhân viên. Nhân viên sẽ được công ty thưởng cho cổ phiếu hoặc được quyền mua cổ phiếu của công ty với giá ưu đãi.


ESOP là gì? Các điều kiện để được thưởng cổ phiếu ESOP

I. ESOP là gì? 

ESOP viết tắt (Employee Stock Ownership Plan), có nghĩa là Chính sách thưởng cổ phiếu của công ty cho nhân viên. Nhân viên sẽ được công ty thưởng cho cổ phiếu hoặc được quyền mua cổ phiếu của công ty với giá ưu đãi. 

Chính sách ESOP thường được sử dụng như một phần của chương trình phúc lợi dành cho các nhân viên đủ tiêu chuẩn như làm việc lâu năm, có nhiều cống hiến và có thể làm tăng động lực và tinh thần làm việc của họ. 

Mục tiêu của chính sách ESOP là  là thúc đẩy sự đồng lòng và cam kết của nhân viên, làm cho họ cảm thấy như một phần quan trọng của sự phát triển và thành công của công ty. Giúp nhân viên cảm thấy họ là một phần quan trọng của công ty và khi công ty thành công, họ cũng có thể nhận được phần nào đó của lợi nhuận thông qua số cổ phiếu mà họ sở hữu.

II. Các điều kiện để được thưởng ESOP

Các điều kiện để được thưởng ESOP (Employee Stock Ownership Plan) có thể thay đổi tùy theo chính sách cụ thể của từng công ty. Tuy nhiên, dưới đây là một số điều kiện chung thường gặp:

1. Thời gian làm việc tối thiểu

Nhân viên cần đã làm việc trong công ty trong một khoảng thời gian nhất định trước khi có quyền tham gia ESOP. Thời gian này có thể được xác định bởi chính sách của từng công ty.

2. Hình thức nhận thưởng

Có nhiều hình thức ESOP khác nhau, bao gồm: việc nhận cổ phiếu trực tiếp, quyền mua cổ phiếu với giá ưu đãi, hoặc các hình thức khác. Nhân viên cần biết rõ hình thức thưởng ESOP mà họ đang tham gia.

3. Hiệu suất cá nhân và tổ chức

Một số công ty có thể đánh giá để thưởng ESOP dựa trên hiệu suất làm việc của từng cá nhân . Nhân viên có thể cần đạt được các mục tiêu KPI để có quyền nhận ESOP.

4. Thời gian khoá cổ phiếu

Có thể có các điều kiện về việc bán hoặc chuyển nhượng cổ phiếu ESOP. Nhân viên có thể cần giữ cổ phiếu trong một khoảng thời gian cố định trước khi có thể bán chúng.

Những điều kiện chi tiết sẽ phụ thuộc vào chính sách cụ thể của từng công ty và có thể thay đổi tùy theo ngành nghề và quy mô doanh nghiệp.


Chủ đề:ESOP
Từ khóa: ESOP là gì? Các điều kiện để được thưởng cổ phiếu ESOP
Nguồn: