Trainer là gì? Mục tiêu của chương trình đào tạo là gì

Published by TaiPhan on  

Trainer là người đào tạo. Trainer có trách nhiệm đào tạo kiến thức và kỹ năng cho các lực lượng lao động trong công ty. Trainer ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Đào tạo kỹ năng mềm, Đào tạo Yoga, Đào tạo ngoại ngữ, an toàn lao động.


Trainer là gì? Mục tiêu của chương trình đào tạo là gì

I. Trainer là gì?

Trainer là người đào tạo. Trainer có trách nhiệm đào tạo kiến thức và kỹ năng cho các lực lượng lao động trong công ty. 

Tùy vào mỗi lĩnh vực chuyên ngành, trainer sẽ có kiến thức và chuyên môn riêng biệt như :

- Đào tạo kỹ năng mềm như kỹ năng bán hàng, Kỹ năng thuyết phục, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo.

- Đào tạo Yoga.

- Đào tạo fitness.

- Đào tạo các loại chuyên môn nghiệp vụ như an toàn lao động, thuế, ngoại ngữ…

Trainer được yêu cầu làm việc để đảm bảo rằng giúp các nhân viên trong công ty phát triển được các kỹ năng như lãnh đạo công ty mong muốn, giúp nhân viên nâng cao được năng lực làm việc góp phần nâng cáo hiệu suất làm việc đạt được các mục tiêu kinh doanh ở hiện tại và tương lai. 

II. Trainer làm các công việc gì?

- Xây dựng thời gian lịch trình đào tạo cần thiết.

- Thực hiện các cuộc khảo sát và trao đổi với nhân viên.

- Tham khảo ý kiến của các quản lý và lãnh đạo khác trong công ty.

- Theo dõi và phân tích dữ liệu đã thu thập.

- Xây dựng tài liệu đào tạo dựa trên các dữ liệu đã thu thập và nghiên cứu.

- Xây dựng kế hoạch và phân phát tài liệu đào tạo.

- Hướng dẫn đào tạo nhân viên.

- Đánh giá hiệu suất và học tập của nhân viên.

- Điều phối và giám sát việc ghi danh, lịch trình, chi phí và thiết bị.

Trainer là gì? Mục tiêu của chương trình đào tạo là gì

III. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Mỗi doanh nghiệp luôn muốn phấn đấu đạt năng suất cao hơn, cải tiến chất lượng, giảm chi phí, an toàn lao động,  tăng doanh thu, duy trì và phát triển đội ngũ quản lý hiệu quả. 

Dưới đây là những mục tiêu của đào tạo và phát triển trong một tổ chức. Có vô số cách mà các công ty có thể thực hiện điều này và bất kể công ty đang hoạt động trong lĩnh vực gì.

1. Truyền đạt kiến thức liên quan đến công việc cho nhân viên của bạn

Cho dù đó là đào tạo ở cấp độ đầu vào công việc hay đào tạo nhằm mục đích thích ứng với sự thay đổi của công nghệ - mục đích của đào tạo lực lượng lao động là giúp nhân viên của bạn hoàn thành tốt hơn công việc của họ.

2. Truyền đạt kiến thức kỹ năng một cách có hệ thống

Việc tổ chức các sự kiện đào tạo thường được thực hiện theo nhóm, sử dụng đội, nhóm hoặc công nghệ truyền thông để tiếp cận số lượng nhân viên lớn nhất đồng thời và thực hiện theo cách có tính giáo dục.

3. Nâng cao năng suất của người lao động và tổ chức

Mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ tổ chức nào là năng suất. 

4. Nâng cao tiêu chuẩn an toàn

Không ai muốn làm việc trong một môi trường không an toàn. Cải thiện an toàn tại nơi làm việc có thể cải thiện năng suất và ngăn ngừa tất cả các tổn thất, con người và vốn.

5. Để tăng cường thực hành xử lý thiết bị

Bằng cách áp dụng các phương pháp chính xác để sử dụng thiết bị tại nơi làm việc, việc đào tạo có thể giảm chấn thương, giảm thiệt hại và nâng cao hiệu quả.

IV. Tầm quan trọng của đào tạo trong doanh nghiệp

Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng và chuyên môn sẽ giúp nâng cao hiệu suất của nhân viên đến cải thiện văn hóa, mang lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp. 

Nhân viên là con người, hầu hết sẽ có điểm yếu hoặc lỗ hổng trong kỹ năng chuyên môn của họ. Đào tạo giúp nhân viên có đủ năng lực đảm trách các nhiệm vụ, xây dựng được quy trình tốt hơn và tăng tưởng kinh doanh. 

Đào tạo lực lượng lao động là một cách không thể thiếu để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty so với các công ty khác trên thị trường.

Có một chương trình phát triển đào tạo nhân viên toàn diện và chất lượng cao cho phép công ty củng cố và phát triển các kỹ năng mà lực lượng lao động còn thiếu trong công việc. Giúp tất cả các nhân viên đạt đến tiêu chuẩn năng lực cao hơn, giúp công ty vững mạnh và phát triển bền vững.

Các công ty đầu tư vào đào tạo nhân viên có tỷ lệ nhân viên gắn bó lâu dài cao hơn và nhận thấy lợi nhuận cao hơn 24% so với các công ty không tập trung vào đào tạo.

Theo thống kê cho thấy, nhân viên được đào tạo bán hàng hiệu quả sẽ giúp công ty đạt được doanh thu cao hơn nhiều lần so với các công ty khác. 

Chúc bạn thành công. 

Chủ đề:TrainerCoachingĐào TạoKỹ năng
Từ khóa: Trainer là gì? Mục tiêu của chương trình đào tạo là gì
Nguồn: