Profit Margin là gì? Cách tính Tỷ suất lợi nhuận đơn giản

Published by TaiPhan on  

Profit margin là biên lợi nhuận hay còn gọi Tỷ suất lợi nhuận. Đây là thước đo lợi nhuận của một công ty có được trên tổng doanh thu . Đây là chỉ số đánh giá khả năng sinh lời, cũng như về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.


Profit Margin là gì? Cách tính Tỷ suất lợi nhuận đơn giản

I. Profit margin là gì?

Profit margin là biên lợi nhuận hay còn gọi Tỷ suất lợi nhuận. Đây là thước đo lợi nhuận của một công ty có được trên tổng doanh thu . Đây là chỉ số đánh giá khả năng sinh lời, cũng như về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Ví dụ: Doanh nghiệp báo cáo rằng họ đã đạt được biên lợi nhuận 35% trong quý trước, có nghĩa là doanh nghiệp đó nếu tổng doanh thu là 100 đô thì lợi nhuận có được là 35 đô. 

II. Có 3 loại tỷ suất lợi nhuận

Khi đánh giá khả năng sinh lời của một công ty, có ba tỷ lệ lợi nhuận chính cần xem xét: gộp, hoạt động và ròng. 

 Dưới đây là bảng phân tích của từng công thức tỷ suất lợi nhuận.

1. Tỷ suất lợi nhuận gộp: Doanh thu - Giá vốn hàng bán.

2. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động: Doanh thu - ( Giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động) .

3. Tỷ suất lợi nhuận ròng

Doanh thu -  (Tất cả chi phí bao gồm Giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động, lãi vay và thuế )

Tỷ suất lợi nhuận ròng rất quan trọng để đánh giá trong các quyết định vay thêm tiền vì nó thể hiện hiệu quả giá trị ròng tiềm năng của công ty dựa trên thu nhập. 

Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến dự trữ vốn, có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận càng cao, doanh nghiệp càng có khả năng duy trì khả năng chống chịu trong những giai đoạn thua lỗ bất ngờ.

III. Tỷ suất lợi nhuận bao nhiêu là tốt?

Tỷ suất lợi nhuận thay đổi theo ngành, do đó tỷ suất lợi nhuận tốt ở một công ty có thể rất thấp hoặc rất cao, so với một công ty khác. Nhìn chung, tỷ suất lợi nhuận từ 10% trở lên là cao, nhưng tỷ suất lợi nhuận dưới 5% là thấp.

IV. Cách tính Tỷ suất lợi nhuận

Công ty Tiki bán lẻ trực tuyến bán áo thun. 

- Doanh thu từ việc bán áo thun năm 2022 là 5 tỷ

- Giá vốn của sản phẩm áo thun là 2 tỷ

- Các chi phí hoạt động khác bao gồm Chi phí Bán hàng, Chi phí Marketing, Chi phí quản lý doanh nghiệp, Lãi vay, Thuế là 1 tỷ. 

=================

Cách tính tỷ suất lợi nhuận Gộp và Ròng

1. Lợi nhuận Gộp = 5 tỷ - 2 tỷ = 3 tỷ

-> Tỷ suất lợi nhuận Gộp: ( 3 tỷ / 5 tỷ ) x100 = 60%

2. Lợi nhuận Ròng = 5 tỷ - 2 tỷ - 1 tỷ = 2 tỷ

-> Tỷ suất lợi nhuận Ròng: (2 tỷ / 5 tỷ) x 100 = 40%

Profit Margin là gì? Cách tính Tỷ suất lợi nhuận đơn giản

V. Tại sao tỷ suất lợi nhuận lại quan trọng?

Tỷ suất lợi nhuận gộp nhìn chung rất quan trọng vì nó là điểm khởi đầu để đạt được lợi nhuận ròng như kỳ vọng. 

Khi bạn có tỷ suất lợi nhuận gộp cao, cho thấy công ty đang hoạt động tốt có thể mang lại lợi nhuận ròng lớn. Đối với một doanh nghiệp mới, tỷ suất lợi nhuận gộp của bạn càng cao, bạn càng nhanh đạt đến điểm hòa vốn và bắt đầu kiếm lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh cơ bản.

Tỷ suất lợi nhuận ròng rất quan trọng vì về cơ bản, nó cho thấy khả năng sinh lời của một công ty và đóng vai trò như một dự đoán về khả năng công ty có trả được các khoản nợ trong tương lại hay không.

Chúc bạn thành công. 


Chủ đề:Profit MarginLợi nhuậnTài chính
Từ khóa: Profit Margin là gì? Cách tính Tỷ suất lợi nhuận đơn giản
Nguồn: