kế toán

Kế toán tổng hợp là gì? Tất tần tật các công việc Kế toán tổng hợp phải làm

Kế toán tổng hợp là vị trí kế toán làm các công việc bao gồm: thu thập, xử lý dữ liệu trên các chứng từ kế toán hàng ngày, Lập các...

Accountant là gì? Tất tần tật các công việc Kế toán phải làm

Accountant là Nhân viên kế toán. Trách nhiệm của Kế toán bao gồm: Xuất hóa đơn bán hàng, Theo dõi công nợ phải thanh toán, Thực hiện các...

Kế toán là gì? Tại sao kế toán lại quan trọng

Kế toán là công việc theo dõi và ghi chép lại các hoạt động tài chính của công ty như các khoản thu, các khoản chi, công nợ, tiền lương,...

Các ví dụ về sai sót trong kế toán thường gặp

Các sai sót thường gặp trong kế toán như: Sai sót trong hạch toán tiền mặt, phiếu thu chi, số liệu không khớp. Sai sót tiền gửi ngân hàng, sai sót khi mua...

Kế toán ngân hàng? Các công việc kế toán ngân hàng phải làm

Kế toán ngân hàng là vị trí kế toán làm việc trong các ngân hàng. Có trách nhiệm thu thập, cung cấp thông tin cho công tác quản...

Kế toán thuế là gì? Tất tần tật công việc kế toán thuế phải làm

Kế toán thuế là phân ngành trong kế toán liên quan chủ yếu đến việc khai thuế và nộp thuế. Kế toán thuế sẽ có nhiệm vụ làm các bản báo cáo...

Bảng mô tả công việc ngành kế toán

Bảng mô tả công việc kế toán phải làm như Lập bảng cân đối kế toán, lập báo cáo lãi lỗ, làm các báo cáo tài chính, huẩn bị...
«  1  »