Kế toán tổng hợp là gì? Tất tần tật các công việc Kế toán tổng hợp phải làm

Published by TaiPhan on  

Kế toán tổng hợp là vị trí kế toán làm các công việc bao gồm: thu thập, xử lý dữ liệu trên các chứng từ kế toán hàng ngày, Lập các báo cáo tài chính và báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm. Đảm nhận quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

I. Kế toán tổng hợp là gì?

Kế toán tổng hợp là vị trí kế toán làm các công việc bao gồm: thu thập, xử lý dữ liệu trên các chứng từ kế toán hàng ngày, Lập các báo cáo tài chính và báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm.

Đảm nhận quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán của doanh nghiệp. 

Kế toán tổng hợp là gì? Tất tần tật các công việc Kế toán tổng hợp phải làm

Mọi doanh nghiệp đều cần phải quản lý các hoạt động tài chính kế toán trong quá trình hoạt động như lập hóa đơn, theo dõi và trả công nợ, đóng thuế đúng hạn… và đây là các công việc của vị trí kế toán tổng hợp.

II. Các công việc Kế toán tổng hợp cần phải làm

1. Các công việc làm hàng ngày

- Lập các phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất hàng, phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng,… một cách kịp thời, tránh tình trạng chậm trễ dẫn đến việc nhầm lẫn, thiếu sót trong việc kiểm kê hàng hóa tồn kho hàng ngày,….

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn đầu vào, chứng từ trước khi đưa chúng vào sổ sách kế toán.

2. Các công việc làm hàng tháng

- Tổng hợp số liệu, quản lý tổng quát các khoản công nợ (tạm ứng, phải thu, phải trả) của đơn vị. 

- Theo dõi công nợ đến hạn phải thu hoặc phải trả của khách hàng và đối tác.

- Lập các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước.

- Lập các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN.

- Hạch toán doanh thu, thu nhập, chi phí, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và nghiệp vụ khác. 

- Theo dõi báo cáo Nhập xuất tồn hàng hóa, tài sản, công cụ dụng cụ… 

- Lập bảng tính lương, bảo hiểm, các khoản lương thưởng, phụ cấp khác để chi trả cho người lao động.

3. Các công việc làm hàng quý

- Tham gia công tác kiểm kê, kiểm tra tại đơn vị.

- Lập báo cáo tài chính, hoàn thuế, quyết toán cuối năm.

- Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng.

- Kiểm tra sự cân đối số liệu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp.

III. Các kỹ năng Kế toán tổng hợp cần có

- Tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ chuyên ngành kế toán.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán và các quy định về Thuế hiện hành.

- Có kinh nghiệm về kế toán thuế.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán như Misa, Excel.

- Nhanh nhẹn, khéo léo, cẩn thận.

- Giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm.

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao.

IV. Các kiến thức một Kế toán tổng hợp giỏi cần có

Để có thể đảm nhận và làm tốt vị trí Kế toán tổng hợp, cần trang bị những kiến thức rất rộng và quan trọng về các nghiệp vụ kế toán từ cơ bản đến chuyên sâu được truyền đạt trên ghế nhà trường.

Các kiến thức kế toán tổng hợp cần nắm vững bao gồm:

- Nguyên lý kế toán.

- Kế toán tiền

- Kế toán bán hàng

- Kế toán thuế

- Kế toán bán hàng

- Kế toán công nợ.

- Các luật về thuế, luật kế toán 

- Các thông tư, quy định liên quan,…

Kế toán (Accountant) là vị trí mà như các doanh nghiệp đều cần trong hoạt động kinh doanh hiện nay.  Và vị trí Kế toán tổng hợp là vị trí có thể giúp bạn có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm để có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong ngành tài chính kế toán như Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính trong tương lai. 

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:Kế toán tổng hợpkế toánAccountantGeneral Accountant
Từ khóa: Kế toán tổng hợp là gì, General Accountant là gì
Nguồn: