Kế toán ngân hàng? Các công việc kế toán ngân hàng phải làm

Published by TaiPhan on  

Kế toán ngân hàng là vị trí kế toán làm việc trong các ngân hàng. Có trách nhiệm thu thập, cung cấp thông tin cho công tác quản lý hoạt động tiền tệ của ngân hàng.

I. Kế toán ngân hàng?

Kế toán ngân hàng là vị trí kế toán làm việc trong các ngân hàng. Có trách nhiệm thực hiện công việc thu thập, ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về hoạt động kinh doanh của ngân hàng, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý hoạt động tiền tệ của ngân hàng.

kế toán ngân hàng là gì

II. Trách nhiệm của kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng phải đảm bảo rằng ngân hàng có đủ tiền mặt để thực hiện các giao dịch hàng ngày. Kế toán cũng chuẩn bị các báo cáo tiền mặt và đảm bảo rằng các báo cáo được xem xét bởi ban giám đốc.

Kế toán ngân hàng cũng chuẩn bị hoặc hỗ trợ trong quá trình lập báo cáo tài chính. Các báo cáo được lập bao gồm

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo thu nhập

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Kế toán cũng có trách nhiệm khóa sổ các tài khoản của chi nhánh vào cuối tháng. Trường hợp có sai sót thì chuẩn bị và đăng các bút toán điều chỉnh.

Ngoài ra, kế toán ngân hàng cũng phải đảm bảo rằng các phân loại, thông lệ kế toán cũng như báo cáo của ngân hàng tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.

III. Các nghiệp vụ kế toán ngân hàng cần nắm

- Nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán trong ngân hàng

- Nghiệp vụ tín dụng và đầu tư tài chính

- Nghiệp vụ thanh toán và tín dụng quốc tế

- Nghiệp vụ kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ

- Nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

- Nghiệp vụ kinh doanh vàng, ngoại tệ, đá quý

- Nghiệp vụ kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

- Nghiệp vụ kế toán thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh

- Báo cáo tài chính, báo cáo kế toán

IV. Các công việc kế toán ngân hàng phải làm

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ và nộp ra ngân hàng

- Kiểm tra, lập và theo dõi hồ sơ xin bảo lãnh ngân hàng

- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng

- Chuẩn bị hồ sơ mở L/C, theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC

- Kiểm tra chứng từ ngân hàng, định khoản, vào máy các chứng từ ngân hàng

- In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm tra

- Kiểm tra số dư các tài khoản và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng

- Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.

V. Kế toán ngân hàng cần có kỹ năng gì

Để đảm nhận vị trí kế toán ngân hàng, ứng viên cần có các kinh nghiệm và kỹ năng sau:

- Kế toán giao dịch: Thực hiện các giao dịch như tiền gửi thanh toán, tiết kiệm, chuyển ngân, giao dịch ngoại tệ…

- Kế toán tín dụng: Thu lãi, vốn các hợp đồng tín dụng của khách hàng.

- Kế toán tổng hợp: Thực hiện các báo cáo, kiểm tra tổng hợp công việc thực hiện kế toán toàn ngân hàng, báo cáo thuế.

Mỗi vị trí kế toán sẽ cần những kiến thức chuyên môn và kỹ năng khác nhau. Nhưng đối với kế toán ngân hàng thì yêu cầu phải nắm nhiều kiến thức khác nhau về nghiệp vụ kế toán.

VI. Mức lương kế toán ngân hàng

Lương cho vị trí kế toán ngân hàng sẽ giao động từ 10 triệu – 15 triệu.

Chúc bạn thành công.
Chủ đề:Kế toán ngân hàngkế toánngân hàng
Từ khóa: Kế toán ngân hàng
Nguồn: