Kế toán thuế là gì? Tất tần tật công việc kế toán thuế phải làm

Published by TaiPhan on  

Kế toán thuế là phân ngành trong kế toán liên quan chủ yếu đến việc khai thuế và nộp thuế. Kế toán thuế sẽ có nhiệm vụ làm các bản báo cáo thuế và trực tiếp đi nộp thuế

I. Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là phân ngành trong kế toán liên quan chủ yếu đến việc khai thuế và nộp thuế. Kế toán thuế sẽ có nhiệm vụ làm các bản báo cáo thuế và trực tiếp đi nộp thuế cho doanh nghiệp.

Kế toán thuế là gì

II. Các trách nhiệm của kế toán thuế

Kế toán thuế có trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp làm các báo cáo tài chính và thuế thu nhập của họ. Công việc của kế toán thuế bao gồm chuẩn bị tờ khai thuế, phân tích các quy định về thuế, theo dõi xu hướng của ngành và hoàn thành các báo cáo thuế.

Xác định các khoản tín dụng và nghĩa vụ thuế. Đảm bảo các tờ khai chính xác, đầy đủ và được nộp kịp thời đúng thời gian quy định.

Kê toán thuế là nghiệp vụ phức tạp. Do đó, người đảm nhận vị trí này phải có kiến thức chuyên môn chuyên sâu và kinh nghiệm để có thể đảm bảo xử lý được các tình huống phát sinh trong doanh nghiệp, đảm bảo nghiêm ngặt việc nộp thuế đúng thời gian quy định của nhà nước.

III. Các công việc kế toán thuế phải làm

- Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để theo dõi. Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và nộp thuế cho công ty.

- Xác định, phân tích các vấn đề về thuế và tìm ra giải pháp.

- Đưa ra các giải pháp tiết kiệm thuế và cải thiện lợi nhuận.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối năm, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra từng cơ sở.

- Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất.

- Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty.

- Đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.

- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Kiểm tra hóa đơn đầu vào.

- Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.

- Cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của luật thuế có liên quan đến hoạt đông sản xuất kinh doanh của công ty để cơ sở biết thực hiện.

- Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiêp, nộp ngân sách.

- Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn.

- Hằng tháng, quý năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

IV. Các yêu cầu khi đảm nhận vị trí kế toán thuế

- Bằng cử nhân về Kế toán hoặc lĩnh vực có liên quan.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán

- Hiểu biết tốt về MS Office và phần mềm kế toán.

- Kiến thức chuyên sâu về quy trình kế toán và ghi sổ.

- Kỹ năng phân tích tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

V. Lương của vị trí kế toán thuế

Mức lương của vị trí kế toán thuế sẽ phụ thuộc vào từng lĩnh vực hoạt động của công ty. Mức lương trung bình giao động từ 10 triệu đến 13 triệu.

VI. Con đường sự nghiệp

Chủ đề:Kế toán thuếkế toán
Từ khóa: Kế toán thuế là gì
Nguồn: