Procurement

Procurement Manager là gì? Tất tần tật các công việc Procurement Manager phải làm

Procurement Manager là người quản lý bộ phận mua sắm. Có trách nhiệm tìm nguồn cung ứng và mua các thiết bị, hàng hóa có chất lượng theo yêu cầu vận...

Top 4 vị trí công việc trong ngành Procurement

Top 4 vị trí công việc trong ngành Procurement : Chuyên viên mua hàng , Quản lý mua sắm, Quản lý nguồn cung ứng chiến lược, Giám đốc mua sắm

KPI của nhân viên Procurement là gì ?

Procurement KPI là các chỉ tiêu trong quá trình mua sắm cần phải đạt được, giúp đo lường hiệu suất để đánh giá và giám sát hiệu quả quá...

Tất tần tật các kỹ năng Procurement chuyên nghiệp cần phải có

Các kỹ năng Procurement chuyên nghiệp cần có như Xây dựng và Quản lý tốt các mối quan hệ, Kỹ năng đàm phán giỏi, Quản lý thời gian tốt, Tư duy chiến lược

Procurement là gì? Tất tần tật về các công việc Procurement phải làm

Procurement là nhân viên Thu mua. Có nhiệm vụ lập kế hoạch, xác định, chọn lọc và mua nguyên vật liệu, hàng hóa từ nhà cung cấp bên thứ ba. Đảm bảo chất...

Procurement là gì? Quy trình Procurement có những hoạt động nào

Procurement là quy trình mua hàng hóa nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất. Bao gồm Lập kế hoạch, xây dựng chiến lược mua hàng và duy trì hoạt động mua...
«  1  »