Assistant

Warehouse Assistant là gì ? Các công việc Warehouse Assistant phải làm là gì?

Warehouse Assistant là Nhân viên Trợ lý kho, có trách nhiệm giúp quản lý và kiểm soát hàng hóa trong kho. Bao gồm: Nhập và xuất hàng...

Assistant Manager là gì? Tất tần tật các công việc Assistant Manager phải làm?

Assistant Manager là Trợ lý trưởng phòng. Có trách nhiệm hỗ trợ Manager hoặc trưởng phòng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của doanh nghiệp như...

CEO Assistant là gì? Tất tần tật các công việc của CEO Assistant

CEO Assistant là Trợ lý giám đốc điều hành. Có nhiệm vụ chuẩn bị văn bản, sắp xếp lịch trình làm việc cho giám đốc, xây dựng chiến lược, sắp xếp các buổi họp...

Assistant là gì? Các công việc Assistant phải làm?

Assistant là Trợ Lý. Trợ lý là người giúp cấp trên điều hành các công việc trong doanh nghiệp hoạt động trơn tru hơn như trả lời điện thoại và lên lịch...

Accounting Assistant là gì? Tất tần tần về Accounting Assistant

Accounting Assistant là trợ lý kế toán. Họ sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ kế toán cơ bản, chuẩn bị hồ sơ tài chính, thực hiện quản trị văn phòng và xử lý tiền mặt.

Sales Assistant là gì? Các công việc Sales Assistant phải làm?

Sales Assistant là trợ lý kinh doanh. Có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng, tư vấn, giúp khách hàng tìm sản phẩm mà họ đang cần, kiểm soát và...

HR Assistant là gì? Các công việc HR Assistant phải làm?

HR Assistant là trợ lý nhân sự. Có nhiệm vụ xử lý các công việc hành chính và nhân sự như lưu trữ hồ sơ và xử lý bảng lương, chấm dứt hợp...

Admin Assistant là gì? Bảng mô tả công việc Admin Assitant phải làm?

Admin Assistant là trợ lý hành chính. Trợ lý hành chính có nhiệm vụ như văn thư và hành chính, trả lời điện thoại, sắp xếp các cuộc họp và...
«  1  »