Service manager là gì? Các công việc Service Manager phải làm

Published by TaiPhan on  

Service Manager là Giám đốc dịch vụ khách hàng. Có nhiệm vụ giám sát tất cả các dịch vụ để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu kinh doanh. Giám sát dịch vụ khách hàng.

I. Service Manager là gì?

Service Manager là Giám đốc dịch vụ khách hàng. Có nhiệm vụ giám sát tất cả các dịch vụ để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu kinh doanh. Chịu trách nhiệm về giải trình tổng thể các yêu cầu kinh doanh của công ty. Họ sẽ giám sát dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp cũng như hỗ trợ khách hàng.

Người quản lý dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm về lợi nhuận và giữ chân người tài trong công ty. Ngoài ra, phải đưa ra các cách giải quyết vấn đề hiệu quả và xây dựng các mối quan hệ lâu dài.

Service manager là gì? Các công việc Service Manager phải làm

II. Trách nhiệm với người quản lý dịch vụ

- Cải thiện trải nghiệm dịch vụ khách hàng, tăng trưởng số lượng khách hàng trong tưởng lai.

- Nắm bắt các vấn đề khách hàng đang gặp phải, theo dõi và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

- Đặt ra một nhiệm vụ rõ ràng và triển khai các chiến lược tập trung vào sứ mệnh đó.

- Xây dựng quy trình, chính sách và tiêu chuẩn dịch vụ.

- Phân tích số liệu thống kê và tổng hợp các báo cáo chính xác.

- Tuyển dụng, cố vấn và phát triển các đại lý dịch vụ khách hàng.

- Tuân thủ và quản lý ngân sách được phê duyệt.

- Duy trì một quy trình làm việc có trật tự theo các ưu tiên.

III. Trình độ chuyên môn Quản lý dịch vụ phải có

- Một nhà lãnh đạo năng động với năng lực đã được chứng minh trong dịch vụ khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp nói và viết tốt.

- Phải thông thạo tiếng Anh.

- Có kỹ năng phục vụ khách hàng đúng cách.

- Làm việc tốt dưới áp lực và quản lý các tình huống căng thẳng một cách dễ dàng.

- Có tổ chức, hiệu quả và hướng đến kết quả.

- Dịch vụ khách hàng và kỹ năng bán hàng mạnh mẽ.

- Quản lý nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

IV. Cách gọi tên khác của Service manager

Service manager còn được gọi với những cái tên khắc như:

- Quản lý dịch vụ khách hàng (Customer Service Manager).

- Quản lý dịch vụ khách hàng (Client Service Manager).

- Điều phối viên dịch vụ (Service Coordinator).

Chúc bạn thành công.
Chủ đề:Service managermanagerService
Từ khóa: Service manager là gì? Các công việc Service Manager phải làm
Nguồn: