Dòng sự kiện: RACA

Hệ sinh thái WEB3 như RACA đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong năm 2024

Published by TaiPhan on  

Với sự hỗ trợ từ DWF Labs, OKX Blockdream Ventures và Consensys Mesh's Tachyon Accelerator, RACA đóng vai trò là nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng web 3.0.


Hệ sinh thái WEB3 như RACA đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong năm 2024.

Dự kiến năm 2024 sẽ là một thời kỳ thịnh vượng cho các dự án Web3, như RACA. Ngoài việc các ứng dụng WEB3 đảm bảo nguồn tài trợ lên đến 25 tỷ USD vào năm 2023, dự đoán cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng kể. Từ mức 922 triệu USD vào năm 2022, ngành công nghiệp trò chơi dựa trên web được dự kiến sẽ lên đến 7,1 tỷ USD vào năm 2032, với sự đóng góp quan trọng từ lĩnh vực AI, blockchain và NFT - một lĩnh vực mà RACA đang đứng đầu. RACA là phần quan trọng của USM, là metaverse lớn nhất trên BNB Chain, và là mạng hợp đồng thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

Dữ liệu từ DappRadar cũng chỉ ra sự tăng trưởng đáng kể trong các trò chơi và ứng dụng Web3, đặc biệt là trong hệ sinh thái RACA, với khoảng 1 triệu ví hoạt động duy nhất (UAW) tham gia vào các trò chơi Web3 trong những tháng gần đây.

Sự phát triển nhanh chóng này trong lĩnh vực Web3 làm nổi bật sự quan tâm và đầu tư ngày càng gia tăng vào các công nghệ phi tập trung. Với sự kết hợp của blockchain, AI và các công nghệ mới, Web3 đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm trò chơi, tài chính và truyền thông xã hội. RACA tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng của các ứng dụng phi tập trung (dApps) trong việc cung cấp các giải pháp minh bạch, an toàn và phi tập trung, từ đó thúc đẩy sự áp dụng và đổi mới trên toàn hệ sinh thái Web3.

Với sự hỗ trợ từ DWF Labs, OKX Blockdream Ventures và Consensys Mesh's Tachyon Accelerator, RACA đóng vai trò là nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng web 3.0. 

Chủ đề:RacaRaca3UsmInvestmentBlockchain
Từ khóa: Hệ sinh thái WEB3 như RACA đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong năm 2024
Nguồn: