Workshop là gì? Khi nào nên tổ chức Workshop

Published by TaiPhan on  

Workshop là gì? Workshop là buổi hội thảo. Workshop được tổ chức khi người có kinh nghiệm muốn chia sẽ những kiến thức mới cho nhân viên hoặc cộng đồng cùng lĩnh vực

I. Workshop là gì?

Workshop là một buổi hội thảo, đây là buổi thảo luận có thời gian ngắn thường là từ 45 phút đến 2 ngày. Buổi hội thảo được tổ chức với mục đích bàn bạc công việc, trao đổi kiến thức, chia sẽ kinh nghiệm giữa các thành viên trong cùng một nhóm, một công ty hoặc cùng chung lĩnh vực với nhau.

Workshop thường có thời gian giới hạn, thông thường là chỉ tổ chức một buổi cho một chủ đề muốn nói đến. Ngoài ra, cũng có thể có nhiều lần trong một khoảng thời gian như 1 tuần 1 lần và chương trình được tổ chức trong 4 tuần hoặc 2 buổi sáng chiều vào cuối tuần.

Workshop là gì? Khi nào nên tổ chức Workshop

II. Các đặc điểm của Workshop

Hầu hết các buổi hội thảo đều hướng đến các múc đích sau đây:

- Các Workshop thường có 6 – 15 người tham gia, cho phép mọi người có thể dễ dàng tương tác với nhau và  mọi người có cơ hội được chia sẽ những kinh nghiệm mà mình có.

- Các buổi Workshop thường được tổ chức cho những người đang làm việc cùng nhau hoặc đang làm cùng môt lĩnh vực. 

- Các buổi Workshop thường sẽ do những người có kinh nghiệm đứng ra tổ chức. Đây là những người có kinh nghiệm thực sự trong ngành hoăc lĩnh vực mà buổi thảo luận muốn hướng đến .

III. Tại sao cần tham gia Workshop

Một buổi Workshop rất khác so với các khóa học nhiều tuần hoặc chương trình học tại trường. Trong một buổi hội thảo Workshop thường cung cấp các một lượng  thông tin kiến thức rất nhiều chuyên sâu cho người nghe trong một khoảng thời gian ngắn. 

Các buổi Workshop thường có thời gian ngắn do những người tham gia thường là đang đi làm hoặc ở nhiều nơi khác nhau cùng đến tham gia. 

Trong buổi Workshop có thể giới thiệu các thông tin mới, kiến thức mới, các xu hướng trong tương lai của lĩnh vực mà chương trình muốn hướng đến. Giúp cho người nghe biết thêm về những xu hướng mới để có những nghiên cứu tìm hiểu giúp cho bản thân và doanh nghiệp phát triển.

Hội thảo là một cách để người có kinh nghiệm truyền lại cho đồng nghiệp những ý tưởng và phương pháp mà anh ta đã phát triển hoặc thấy quan trọng. Dạy một khóa học sau đại học có thể không thể, nhưng anh ta có thể tiếp cận được số lượng lớn người bằng cách thực hiện các hội thảo trong các tình huống khác nhau.

Đặc biệt đối với những người làm việc cùng nhau, một hội thảo có thể giúp tạo ra ý thức về cộng đồng hoặc mục đích chung giữa những người tham gia.

WorkShop là gì? Khi nào nên tổ chức Workshop

IV. Khi nào nên tổ chức một buổi Workshop

Một hội thảo Workshop, như đã giải thích ở trên, có giá trị trong một số trường hợp nhất định. Vậy khi nào nên tổ chức một buổi Workshop.

- Khi có những phương pháp mới, kiến thức mới có ích đồng và bạn muốn chia sẽ, phổ biến nó cho cộng đồng.  Một hội thảo, hoặc một loạt các hội thảo, là một cách tốt để giới thiệu những điều này trong một thời gian ngắn và giúp mọi người nắm bắt và sẵn sàng cho sự thay đổi.

- Việc đào tạo ban đầu của nhân viên hoặc tình nguyện viên. Hội thảo thường là một cách tốt để đào tạo nhân viên mới hoặc tình nguyện viên, phương pháp và chức năng của tổ chức của bạn hoặc trong các kỹ thuật họ sẽ cần để thực hiện công việc của mình.

- Việc đào tạo tại chức hoặc liên tục của nhân viên hoặc tình nguyện viên. Hội thảo trong các vấn đề, kỹ thuật khác nhau, vv là một cách tốt để giups cho nhân viên luôn phát triển kỹ năng mới và suy nghĩ về những gì họ đang làm.

- Phát triển nhân viên. Hội thảo thường được sử dụng như một cách để mài giũa các kỹ năng chuyên nghiệp và học hỏi về những phát triển mới trong lĩnh vực họ đang làm.

- Công bố một khái niệm mới. Nếu ai đó trong một tổ chức đã tiếp xúc với một ý tưởng hoặc kỹ thuật mới đặc biệt thú vị, anh ta có thể muốn tiến hành một hội thảo về nó cho các đồng nghiệp của mình, hoặc tổ chức có thể muốn đưa ai đó làm điều đó.

- Việc giải thích một cái gì đó cho công chúng. Một tổ chức có thể tiến hành một hội thảo công khai về vấn đề của mình, để đảm bảo rằng mọi người được thông báo về nguyên nhân hoặc về những gì công ty đang triển khai. 

- Nếu bạn có chuyên môn đặc biệt về một lĩnh vực nào đó, bạn có thể được yêu cầu trình bày một hội thảo cho nhân viên hoặc thành viên của một tổ chức khác, cho công chúng, tại một hội nghị, v.v. Những người nổi tiếng trong một lĩnh vực nhất định thường được mời (và trả tiền) để  đến và trình bày trong hội thảo. 

Chúc bạn thành công.


Chủ đề:Workshophội thảokinh nghiệm
Từ khóa: Workshop là gì? Khi nào nên tổ chức Workshop
Nguồn: