DeFi

Top 5 Ứng dụng DeFi trên Blockchain SUI

Top 5 Ứng dụng DeFi trên Blockchain SUI bao gồm: Suiswap, BlueMove, Dmens, Souffl3. SUI là nền tảng Blockchain Layer 1, đây là một nền tảng blockchain thế hệ mới có tính phi tập trung cao,...

Top 5 Dự án DeFi trên Era zkSync đang Trending

Top 5 dự án trending được xây dựng trên nền tảng zkSync Era là ZkSyns Bridge, Nexon Finance, Mute, Syncswap, SpaseFI. zkSync Era là một giao thức Layer-2 được thiết kế để mở rộng khả năng xử...

GRT là gì? Tiềm năng sinh lời và rủi ro của việc đầu tư vào dự án The Graph

The Graph (GRT) là một nền tảng được xây dựng trên blockchain Ethereum. The Graph (GRT) được coi là một công cụ quan trọng để định hình tương lai của Web3.0, cung cấp các ứng dụng...

Defi là gì? 5 loại ứng dụng Defi phổ biến nhất (Latest 2021)

DeFi (Decentralized Finance) là tài chính phi tập trung. Đây là mô hình tài chính mới sử dụng công nghệ Blockchain giúp bạn dễ dàng gửi tiết kiệm,...
«  1  »