Sales Qualified Lead là gì? Tại sao Sales Qualified Lead lại quan trọng?

Published by TaiPhan on  

Sales Qualified Lead (viết tắt SQL) là những khách hàng có tiềm năng cao có thể chốt sales thành công. Một khách hàng được gọi SQL là khi họ đã thể hiện ý định muốn mua hàng, đang tìm hiểu về sản phẩm và nhờ tư vấn về sản phẩm.


1. Sales Qualified Lead là gì?

Sales Qualified Lead (viết tắt SQL) là những khách hàng có tiềm năng có khả năng cao có thể chốt sales thành công. Một khách hàng được gọi SQL là khi họ đã thể hiện ý định muốn mua hàng, đang tìm hiểu về sản phẩm và nhờ tư vấn về sản phẩm.

Điều này giúp nhân viên Sales xác định được đây là những khách hàng đang thực sự có nhu cầu, nhằm gia tăng sự quan tâm tư vấn để có thể chốt sales nhanh chóng. 

Một số tiêu chí giúp xác định được khách hàng tiềm năng có khả năng chốt sales cao:
- Có nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
- Đã thể hiện sự quan tâm đến công ty, sản phẩm của bạn thông qua việc chủ động tìm hiểu thông tin, yêu cầu tư vấn.
- Có ngân sách để mua sản phẩm của bạn.

2. Tại sao Sales Qualified Lead lại quan trọng

Xác định được những khách hàng có tiềm năng chuyển đổi cao thông qua hành vi của họ, sẽ giúp doanh nghiệp không những chuẩn bị được chiến lược tiếp cận tư vấn phù hợp mà còn cải thiện được tỷ lệ chốt sales.

Xác định và tập trung chăm sóc nhóm khách hàng có tiềm năng chuyển đổi cao này sẽ giúp doanh nghiệp:
- Chuẩn bị được chiến lược tiếp cận tư vấn phù hợp.
- Cải thiện được tỷ lệ chốt sales.
- Mang lại giá trị lớn về doanh thu.
- Quan tâm chăm sóc, tư vấn phù hợp giúp khách hàng gắn bó dài hạn với sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp.
- Đưa ra chiến lược phù hợp, tập trung nguồn lực để quan tâm chăm sóc những khách hàng thuộc nhóm đối tượng này. Và doanh nghiệp sẽ nhận được những thành quả xứng đáng. 

3. Marketing Qualified Lead (MQL) là gì?

Marketing Qualified Lead (viết tắt MQL) là những khách hàng tiềm năng thu về từ các hoạt động marketing và được đánh giá là có khả năng chuyển đổi cao nhưng vẫn cần có thêm thời gian chăm sóc trước khi họ quyết định mua hàng.

4. Sự khác biệt chính giữa SQL và MQL là vị trí của chúng trong quy trình phễu bán hàng

MQL nằm ở giai đoạn đầu tiên của quy trình. Khách hàng biết đến sản phẩm, nhưng chưa nhu cầu, chưa thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm đó, và chắc chắn là họ chưa muốn mua hàng. 

SQL sẽ nằm ở giai đoạn tiếp theo của quy trình đó là họ có nhu cầu mua, chủ động tìm hiểu công dụng, giá cả sản phẩm nhưng chưa sẵn sàng để mua vì có thể họ còn đang phân vân có nên mua hay không. 

Hãy coi MQL như một điểm khởi đầu trong hành trình đến SQL, đó là những khách hàng ban đầu còn thờ ơ có thể trở thành các khách hàng có tiềm năng chốt sales thành công với các chiến lược chăm sóc khách hàng phù hợp.

5. Sales Accepted Lead (SAL) là gì?

Trong lĩnh vực bán hàng, SAL là viết tắt của "Sales Accepted Lead", có nghĩa là  những khách hàng tiềm năng được Team bán hàng sàng lọc, lựa chọn từ danh sách các khách hàng tiềm năng do team Marketing cung cấp (Marketing Qualified Lead). 

SAL chính là danh sách khách hàng được Team bán hàng sàng lọc, lựa chọn và đã xác nhận rằng danh sách khách hàng này phù hợp có tiềm năng cao chốt được sales, và Team Sales sẵn sàng lên kế hoạch tương tác với họ để tư vấn chốt sales.

Với danh sách SAL, Team sales đã tiếp cận càng gần đến khách hang có tiềm năng chốt sales cao (SQL). Việc thu hẹp và xác định được đối tượng tiềm nằng ngày càng rõ, sẽ giúp Team sales có chiến lược phù hợp, phân bổ nguồn lực hợp lý để tiếp cận, tư vấn, nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, dẫn đến khả năng chốt Sales thành công sẽ rất cao. 

6. Sales Qualified Lead và Sales Prospects khác nhau như thế nào

Sales Qualified Lead (SQL) và Sales Prospects là hai khái niệm quan trọng trong quá trình Marketing và bán hàng. Dưới đây là phân tích về sự khác nhau giữa chúng:

6.1. Sales Qualified Lead (SQL)

- SQL là khách hàng tiềm năng đã được xác định là có tiềm năng cao để trở thành khách hàng trả tiền.
- SQL đã đi qua giai đoạn tiếp thị ban đầu, đã được kiểm tra và đánh giá theo các tiêu chí do công ty đề ra.
- SQL thường đáp ứng các yêu cầu cụ thể để được xem xét làm khách hàng tiềm năng. Ví dụ: họ có nhu cầu cụ thể, đủ nguồn lực tài chính, và có quyền ra quyết định mua hàng.
- SQL thường được chuyển từ bộ phận Marketing cho bộ phận bán hàng để tiếp tục quá trình tư vấn để chốt sales.

6.2. Sales Prospects

- Sales Prospects là khách hàng tiềm năng mà công ty chưa tiếp cận hoặc chưa có thông tin đầy đủ để xác định xem họ có tiềm năng cao để trở thành khách hàng trả tiền hay không.
- Để xác định xem một Sales Prospects có thể trở thành SQL hay không, công ty cần thu thập thêm thông tin và tiến hành các hoạt động tiếp thị và phân loại khách hàng.
- Prospects thường cần được liên hệ và tìm hiểu thêm để xác định nhu cầu của họ và xem liệu họ phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty hay không.

Tóm lại, SQL là một khách hàng tiềm năng đã được xác định có tiềm năng cao và đáp ứng các yêu cầu cụ thể, trong khi Sales Prospects là những khách hàng tiềm năng mà công ty chưa tiếp cận hoặc chưa xác định rõ khả năng trở thành khách hàng trả tiền.

Chúc bạn thành công. 


Chủ đề:Sales Qualified LeadSalesprospectingSales Leadbán hàngMua sắmKhách hàng
Từ khóa: Sales Qualified Lead là gì? Tại sao Sales Qualified Lead lại quan trọng?
Nguồn: