Gen Alpha là gì? Thế hệ Gen Alpha có gì vượt trội hơn so với Gen Z

Published by TaiPhan on  

Thế hệ Alpha là thuật ngữ được sử dụng để chỉ nhóm người sinh ra trong khoản thời gian từ 2010 đến 2025. Điều này có nghĩa là thế hệ Alpha lớn tuổi nhất đến hiện tại là 13 tuổi.


I. Gen Alpha là gì?

Thế hệ Alpha là thuật ngữ được sử dụng để chỉ nhóm người sinh ra trong khoản thời gian từ 2010 đến 2025. Điều này có nghĩa là thế hệ Alpha lớn tuổi nhất đến hiện tại là 13 tuổi.

Đây là thế hệ đầu tiên sinh ra và lớn lên trong thời đại kỹ thuật số, với sự phổ biến của công nghệ như iPad và điện thoại thông minh và biết cách sử dụng chúng ngay từ khi còn nhỏ. 

Thuật ngữ "Alpha" được lấy từ chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái Latinh và đại diện cho sự đột phá và tiềm năng của thế hệ này. 

II. Thế hệ Gen Alpha có gì vượt trội hơn so với Gen Z

Người ta dự đoán rằng thế hệ này sẽ được đi học nhiều hơn và số lượng người được đi học đầy đủ hết đại học, cao đẳng sẽ cao hơn rất nhiều so với các thế hệ trước. Do vậy, số lượng người bắt đầu đi làm kiếm tiền sẽ muộn hơn nhiều so với các thế hệ trước.

Việc học và làm việc tại nhà sẽ trở nên khá phổ biến, cả thế giới trực tuyến mở ra cho họ nhiều cơ hội. Họ có thể học từ rất sớm những điều họ muốn và có khả năng sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều so với các thế hệ trước.

Thế hệ Alpha được xem là đặc biệt quan trọng vì họ sẽ trở thành những người tiêu dùng, nhà lãnh đạo, và người ảnh hưởng trong tương lai. Vì vậy, nghiên cứu và hiểu về Gen Alpha có vai trò quan trọng trong việc định hình các xu hướng và thay đổi xã hội, kinh tế và văn hóa trong tương lai.

III. 7 thế hệ đang sống hiện tại là gì?

"7 Living Generations" là thuật ngữ được sử dụng để chỉ danh sách 7 thế hệ sống cùng nhau trong một thời điểm nhất định. Dưới đây là danh sách các thế hệ và khoảng thời gian sinh sống của chúng:

1. Thế hệ Giữa chiến tranh (The Greatest Generation)

Sinh sống từ khoảng năm 1901 đến 1927.

2. Thế hệ Baby Boomers

Sinh sống từ khoảng năm 1946 đến 1964.

3. Thế hệ Gen X

Sinh sống từ khoảng năm 1965 đến 1980.

4. Thế hệ Gen Y (Thế hệ Millennials)

Sinh sống từ khoảng năm 1981 đến 1996.

5. Thế hệ Gen Z

Sinh sống từ khoảng năm 1997 đến 2012.

6. Thế hệ Gen Alpha

Sinh ra trong khoản thời gian từ năm 2010 đến 2025.

7. Thế hệ Gen Beta

Đây là thuật ngữ đang được sử dụng để chỉ thế hệ tiếp theo sau thế hệ Alpha, nhưng khoảng thời gian chính xác chưa được xác định rõ ràng.

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:Gen anphagen aphaGen AlphaGen Z
Từ khóa: Gen Alpha là gì? Thế hệ Gen Alpha có gì vượt trội hơn so với Gen Z
Nguồn: