Dòng sự kiện: RACA

Khối lượng giao dịch RACA tăng vọt hơn 500%

Published by TaiPhan on  

Khối lượng giao dịch của RACA đã bùng nổ, tăng hơn 500% nhờ vào những ra mắt và phát triển mới trong hệ sinh thái


Khối lượng giao dịch RACA tăng vọt hơn 500%

Khối lượng giao dịch của RACA đã bùng nổ, tăng hơn 500% nhờ vào những ra mắt và phát triển mới trong hệ sinh thái của chúng tôi, bao gồm Gói RACA AI 4090. Đây là một hệ thống cơ sở hạ tầng mô-đun nhắm vào thị trường suy luận AI, sử dụng các mô hình học máy đã được huấn luyện để đưa ra quyết định, dự đoán hoặc rút ra những thông tin quan trọng từ dữ liệu mới. Quá trình này rất quan trọng cho việc ứng dụng AI vào thực tế trong nhiều lĩnh vực.

Theo dữ liệu từ Coingecko, RACA đã tăng hơn 28% trong 30 ngày qua, nhờ sự kỳ vọng vào các đợt ra mắt và những phát triển mới của RACA.

Gói RACA AI 4090 được thiết kế để giải quyết các vấn đề về cơ sở hạ tầng tính toán, như lỗi GPU và hạn chế về hiệu suất, đồng thời giảm chi phí bảo trì và vận hành trong các trung tâm dữ liệu chuyên nghiệp (IDC).

Menlo Ventures nhấn mạnh rằng gần 95% chi tiêu cho AI hiện nay dành cho việc thực thi thay vì huấn luyện trước, cho thấy xu hướng ngày càng tăng trong việc triển khai và vận hành các mô hình AI. Để đối phó với những thách thức này, nhóm RACA đang sử dụng hệ thống GPU 4090, đảm bảo sự ổn định và hiệu suất cao trong hơn 5 năm trong môi trường IDC.

Với triển vọng RACA gia nhập lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhà phân tích @XiaoLiang đã chỉ ra trên X rằng chỉ số RSI cho thấy điểm phục hồi của RACA, trong đó tài sản chuyển mức tăng thành hỗ trợ mới và từ đó tìm kiếm các đợt tăng giá mới.

Khối lượng giao dịch RACA tăng vọt hơn 500%

“Chúng tôi đã đấu tranh quanh đường hỗ trợ màu vàng được nhấn mạnh trước đây trong nhiều tuần và sự phục hồi mạnh mẽ như mong đợi cuối cùng đã đến. Sáu mũi tên trắng đánh dấu các điểm phục hồi tương ứng với các bước ngoặt của Stoch RSI. Các bạn đã sẵn sàng cất cánh lần nữa chưa?”

Chủ đề:RacaRaca3UsmInvestmentBlockchainRaca AI
Từ khóa: Khối lượng giao dịch RACA tăng vọt hơn 500%
Nguồn: