Compliance officer là gì? Tất tần tật các công việc Compliance officer phải làm?

Published by TaiPhan on  

Compliance officer là nhân viên Kiểm soát tuân thủ. Chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các quy trình và thủ tục của công ty đều tuân thủ luật pháp, cũng như nhân sự phải tuân thủ các tiêu chuẩn nội bộ.

I. Compliance officer là gì?

Compliance officer là nhân viên Kiểm soát tuân thủ. Chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các quy trình và thủ tục của công ty đều tuân thủ luật pháp, cũng như chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các hoạt động của công ty cũng tuân thủ các tiêu chuẩn nội bộ.

Nhân viên kiểm soát tuân thủ sẽ tích cực giám sát và thúc đẩy quản lý các hoạt động trong công ty, nhằm tránh mắc phải các nguy cơ vi phạm các luật và quy định hiện hành có thể phải chịu những thiệt hại về uy tín và tiền phạt.

Trong trường hợp có nhân sự vi phạm quy định, nhân viên giám sát sẽ phải có các biện pháp kỷ luật thích hợp để tránh tái diễn trong tương lai.

Compliance officer là gì

II. Các công việc chính của nhân viên Kiểm soát tuân thủ

- Tổ chức và thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ cấp công ty

- Thực hiện soạn thảo và hướng dẫn viết các quy trình nghiệp vụ, kiểm tra và trình xét duyệt.

- Rà soát , kiểm tra quy trình bán hàng, hồ sơ thanh toán, số liệu, kế toán, hạch toán chi phí….

- Thực hiện giám sát tuân thủ việc thực hiện các qui định, qui chế, qui trình và tiến hành các cuộc kiểm soát định kỳ và thường xuyên các phòng ban trong công ty.

- Thực hiện các báo cáo, đưa ra các giải pháp, kiến nghị sau kiểm tra.

- Tiến hành theo dõi hoạt động, thực thi các giải pháp.

- Xây dựng và rà soát các chính sách liên quan đến kiểm soát nội bộ, tuân thủ & liêm chính

- Thường xuyên kiểm tra các thủ tục, thông lệ và tài liệu để xác định các điểm yếu hoặc rủi ro có thể xảy ra.

- Thực hiện đánh giá rủi ro trong công việc hàng ngày của tất cả các phòng ban.

- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết về chỉ tiêu, chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thực hiện chỉnh sửa Quy trình, quy định, tiêu chuẩn trong lĩnh vực công ty đang làm.

- Đào tạo và hướng dẫn nhân viên để họ nắm vững về các thay đổi pháp lý và cập nhật các nguyên tắc tuân thủ.

Compliance officer là gì

III. Các kỹ năng nhân viên kiểm soát tuân thủ cần có

Nhân viên kiểm soát tuân thủ cần có 3 kỹ năng chính:

- Hiểu biết về luật pháp.

- Kỹ năng kinh doanh.

- Tự tin trong việc xử lý dữ liệu.

Các yêu cầu bổ sung bao gồm:

- Chính trực , kỷ luật, nghiêm minh trong công việc, không ngại va chạm.

- Khả năng nhìn nhận và phân tích vấn đề tốt.

- Kỹ năng tư duy phân tích.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có tư duy chiến lược.

- Giỏi tiếng Anh.

- Có kiến thức chuyên môn về công ty và thị trường liên quan.

- Kinh nghiệm quản lý.

V. Làm thế nào để trở thành nhân viên kiểm soát tuân thủ

Điểm khởi đầu tốt nhất cho sự nghiệp của nhân viên Kiểm soát tuân thủ là bằng cấp về luật, quản trị kinh doanh hoặc khoa học thông tin.

Một nhân viên Kiểm soát tuân thủ cần hiểu rõ về công ty, lĩnh vực và thị trường công ty đang hoạt động trước khi họ có thể thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả.

Vì vậy họ thường bắt đầu bằng cách tích lũy kinh nghiệm ở một vị trí khác trước khi chuyển sang vai trò nhân viên kiểm soát tuân thủ.

Ví dụ: nhân viên Kiểm soát tuân thủ thường bắt đầu ở bộ phận pháp lý của công ty và sau đó chuyển sang vị trí này.

Bởi vì kiến thức pháp luật đóng một vai trò quan trọng như vậy trong Kiểm soát tuân thủ, rất khó để đảm nhận vị trí này nếu bạn không có kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến pháp lý.

Chúc  bạn thành công.

Chủ đề:Compliance officerKiểm soát tuân thủ
Từ khóa: Compliance officer là gì? Tất tần tật các công việc Compliance officer phải làm?
Nguồn: