Dòng sự kiện: RACA

Các chuyên gia ngành Game ủng hộ các công nghệ dự án RACA đang phát triển

Published by TaiPhan on  


Giám đốc của trò chơi Final Fantasy 15, Hajime Tabata, nói rằng các nhà phát triển cần phải hiểu và áp dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR) và Web3, như dự án RACA đã làm, để tiếp tục phát triển trong ngành công nghiệp game đang thay đổi.

Nhận xét này của Tabata được đưa ra trong một cuộc hội thảo, với sự tham gia của cựu chủ tịch Square Enix Yoichi Wada và Tabata, hiện đang là Giám đốc điều hành của JP Games.

Theo Wada và Tabata, các nhà sáng tạo cần thử nghiệm các hệ thống trí tuệ nhân tạo tổng quát như ChatGPT hoặc tham gia vào việc phát triển Web3 và metaverse để không bị tụt lại trong ngành Game trong tương lai.

Tuyên bố này của Tabata củng cố vị thế dẫn đầu của RACA trong hệ sinh thái tiền điện tử, vì dự án RACA tập trung vào các công nghệ này và tận dụng tiềm năng của Web3 và metaverse.

Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch hiện tại, Yosuke Matsuda, Square Enix đã trở thành một trong những nhà phát hành game hàng đầu ủng hộ mạnh mẽ cho các công nghệ tiên tiến. Gần đây, công ty đã cam kết chuyển sang sử dụng công nghệ của tương lai vào năm 2024 và sẽ điều chỉnh cơ cấu tổ chức của mình để hỗ trợ các công nghệ blockchain, Web3 và AI trong tất cả các ngành của mình.
Chủ đề:
Từ khóa: Các chuyên gia ủng hộ các công nghệ dự án RACA đang phát triển
Nguồn: