CX

Customer Experience là gì? Tại sao Trải Nghiệm Khách Hàng quan trọng

Customer Experience (CX) là Trải nghiệm khách hàng. Trải nghiệm khách hàng là những ấn tượng mà khách hàng có được về thương hiệu sau khi họ tiếp xúc...

Tại sao mọi công ty cần một Giám đốc trải nghiệm CXO

Giám đốc trải nghiệm (CXO) là người xây dựng các trải nghiệm tốt cho nhân viên và khách hàng khi tiếp xúc và làm việc với doanh nghiệp. Giúp...

Làm thế nào để trở thành CXO

Nhiệm vụ của Giám đốc trải nghiệm là liên tục đánh giá cac giải pháp và chiến lược kinh doanh để cải thiện trải nghiệm tốt cho khách hàng cả về Online và...

CXO là gì? Các công việc CXO phải làm

CXO là giám đốc trải nghiệm khách hàng. CXO là người điều hành chịu trách nhiệm tạo ra những trải nghiệm tốt cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của doanh...
«  1  »