Dòng sự kiện: Crypto Blockchain

ZkSync là gì? zkSync được sử dụng vào việc gì ?

Published by TaiPhan on  

ZkSync là một giải pháp Layer 2 trong lĩnh vực blockchain và cryptocurrency. Nó được xây dựng dựa trên công nghệ Zero-Knowledge Proof , nhằm cung cấp khả năng mở rộng và tăng tốc độ giao dịch cho các ứng dụng dựa trên blockchain.

I. ZkSync là gì?

ZkSync là một giải pháp Layer 2 trong lĩnh vực blockchain và cryptocurrency. Nó được xây dựng dựa trên công nghệ Zero-Knowledge Proof , nhằm cung cấp khả năng mở rộng và tăng tốc độ giao dịch cho các ứng dụng dựa trên blockchain.

ZkSync được phát triển bởi Matter Labs, một công ty công nghệ blockchain đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh sự phát triển của công nghệ Layer 2 trên Ethereum.

Với ZkSync, giao dịch trên blockchain Ethereum được thực hiện trên một sidechain (chuỗi phụ) riêng biệt, nơi các giao dịch được thực hiện nhanh chóng và có phí giao dịch thấp hơn so với việc thực hiện trực tiếp trên mainnet Ethereum. ZkSync sử dụng Zero-Knowledge Proofs để đảm bảo tính riêng tư và bảo mật cho các giao dịch.

Với sự phát triển của ZkSync, người dùng có thể trải nghiệm các ứng dụng dựa trên Ethereum mà không gặp các hạn chế về tốc độ và phí giao dịch. Đồng thời, ZkSync giúp giảm tải cho mainnet Ethereum, đóng góp vào việc tăng cường khả năng mở rộng của mạng lưới và cải thiện trải nghiệm người dùng.

ZkSync đã được triển khai và sử dụng trong nhiều dự án và ứng dụng blockchain. Ví dụ, dự án Loopring sử dụng ZkSync để tăng tốc và giảm phí giao dịch trên nền tảng giao dịch phi tập trung của họ.

Tổng quan, ZkSync là một công nghệ Layer 2 đáng chú ý trong lĩnh vực blockchain và crypto, mang lại khả năng mở rộng, tăng tốc và giảm chi phí giao dịch cho các ứng dụng blockchain trên Ethereum.

II. zkSync có phải là blockchain?

zkSync không phải là một blockchain độc lập. Thay vào đó, zkSync là một giao thức layer 2 trên blockchain Ethereum. Nó hoạt động như một lớp phụ trên nền tảng Ethereum, sử dụng các smart contract và cơ chế bảo vệ chống sự gian lận để cung cấp hiệu suất cao hơn và khả năng mở rộng cho hệ thống.

zkSync sử dụng công nghệ Zero-Knowledge Rollup để gom nhóm nhiều giao dịch lại và gửi một chứng chỉ tổng hợp duy nhất lên blockchain Ethereum chính. Điều này giúp giảm đáng kể lượng dữ liệu cần được xử lý trên chuỗi chính, giảm phí gas và tăng tốc độ giao dịch.

Tóm lại, zkSync không phải là một blockchain riêng biệt, mà là một giao thức layer 2 được triển khai trên blockchain Ethereum để cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của nó.

III. zkSync crypto được sử dụng vào việc gì ?

zkSync là một giao thức layer 2 trên blockchain Ethereum, được sử dụng để cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ thống. zkSync giải quyết vấn đề chính của Ethereum liên quan đến tốc độ giao dịch chậm và phí gas cao bằng cách xây dựng một lớp phụ trên nền tảng Ethereum.

zkSync sử dụng công nghệ Zero-Knowledge Rollup, cho phép gom nhóm nhiều giao dịch lại thành một giao dịch duy nhất được xác nhận trên blockchain Ethereum chính. Điều này giúp giảm đáng kể số lượng giao dịch trên chuỗi chính, giảm phí gas và tăng tốc độ xử lý.

Các ứng dụng của zkSync là rất đa dạng. Ví dụ, nó có thể được sử dụng trong các ví điện tử và sàn giao dịch để cung cấp giao dịch nhanh chóng và chi phí thấp hơn. Ngoài ra, zkSync cũng có thể được áp dụng trong các hệ thống thanh toán, các ứng dụng DeFi (Decentralized Finance) như trao đổi tiền tệ, tài sản kỹ thuật số và hợp đồng thông minh.

Tóm lại, zkSync được sử dụng để tăng cường hiệu suất và mở rộng khả năng của Ethereum và áp dụng trong nhiều lĩnh vực của blockchain và tài chính phi tập trung.

IV. Ai là  founder của zkSync?

zkSync được thành lập bởi Alex Gluchowski và Zemlyanoy. Alex Gluchowski là một nhà phát triển phần mềm và kỹ sư blockchain có kinh nghiệm. Trước khi thành lập zkSync, ông đã làm việc tại nhiều dự án blockchain khác nhau và là người sáng lập công ty Matter Labs. 

Zemlyanoy cũng là một nhà phát triển phần mềm và đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain và mã nguồn mở. Cả hai đều có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp layer 2 cho Ethereum, và họ đã cùng nhau thành lập zkSync với mục tiêu mang lại khả năng mở rộng và hiệu suất cao cho hệ thống Ethereum.

V. ZK Rollup là gì?

ZK Rollup là một công nghệ layer 2 trong lĩnh vực blockchain, được sử dụng để tăng tốc và mở rộng khả năng xử lý của các hệ thống blockchain hiện tại, đặc biệt là trên nền tảng Ethereum.

ZK Rollup (Zero-Knowledge Rollup) kết hợp giữa việc sử dụng lớp 1 (Layer 1) của blockchain (thường là Ethereum) và sử dụng công nghệ chứng minh không thông báo (Zero-Knowledge Proof) để tạo ra một lớp 2 (Layer 2) hiệu quả.

Cơ chế hoạt động của ZK Rollup là bằng cách tập hợp nhiều giao dịch lại thành một giao dịch gộp (aggregated transaction) trên lớp 1, trong đó chỉ cần gửi thông tin tóm tắt (hash) của các giao dịch nhỏ hơn lên lớp 1. Thông tin chi tiết về các giao dịch được lưu trữ và xác minh trên lớp 2.

Trong quá trình gộp giao dịch, các chứng minh không thông báo (Zero-Knowledge Proofs) được sử dụng để chứng minh tính hợp lệ của các giao dịch trong một cách không tiết lộ thông tin chi tiết. Điều này đảm bảo tính riêng tư và bảo mật trong quá trình giao dịch.

Một lợi ích quan trọng của ZK Rollup là khả năng mở rộng khả năng xử lý của blockchain, cho phép xử lý hàng ngàn giao dịch một cách hiệu quả trên lớp 2 mà không gánh nặng cho lớp 1. Điều này giúp giảm thiểu phí giao dịch và thời gian xác nhận, mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn trên nền tảng blockchain.

Các dự án như zkSync và Optimistic Rollup là các ví dụ tiêu biểu về ZK Rollup, đã triển khai công nghệ này trên Ethereum và đang được sử dụng trong việc mở rộng khả năng xử lý và cải thiện hiệu suất của hệ thống.

Chúc bạn thành công. 


Chủ đề:ZkSyncLayer 2Blockchain
Từ khóa: ZkSync là gì? zkSync được sử dụng vào việc gì ?
Nguồn: