Dòng sự kiện: Crypto Blockchain

Bitcoin Dominance là gì? Drawdown là gì? Floor price là gì?

Published by TaiPhan on  

Floor price là Giá sàn. Trong lĩnh vực tiền điện tử (crypto) đây là mức giá thấp nhất mà một tài sản tiền điện tử được giao dịch hoặc được trao đổi trên thị trường.

I. Bitcoin Dominance là gì?

Bitcoin Dominance là Tỷ lệ thống trị của Bitcoin. Đây là một chỉ số thống kê, được sử dụng để đo lường sự chiếm ưu thế của Bitcoin so với tổng giá trị của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Nó đo lường phần trăm mà vốn hóa thị trường của Bitcoin chiếm trong tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử.Công thức tính Bitcoin Dominance đơn giản là:

Bitcoin Dominance = (Vốn hóa thị trường của Bitcoin / Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử) * 100

Khi Bitcoin Dominance tăng, có nghĩa là Bitcoin đang chiếm ưu thế hơn trong thị trường tiền điện tử và có tác động lớn đến các đồng tiền điện tử khác. Ngược lại, khi Bitcoin Dominance giảm, có thể cho thấy sự gia tăng của các đồng tiền điện tử khác và sự đa dạng hóa trong thị trường.

Bitcoin Dominance thường được sử dụng để đánh giá sự phản ứng và sự biến động trong thị trường tiền điện tử. Nó có thể cung cấp thông tin quan trọng cho nhà đầu tư và những người quan tâm đến thị trường tiền điện tử, giúp họ hiểu và đánh giá sự phát triển của Bitcoin so với các đồng tiền điện tử khác trong thị trường.

II. Floor price là gì?

Floor price là Giá sàn.  Trong lĩnh vực tiền điện tử (crypto) đây là mức giá thấp nhất mà một tài sản tiền điện tử được giao dịch hoặc được trao đổi trên thị trường. 

Giá sàn thường được xem là một ngưỡng hỗ trợ (support level) quan trọng trong việc xác định mức giá tối thiểu của một tài sản tiền điện tử. Nếu giá của tài sản xuống gần hoặc đạt đến Giá sàn, có thể có sự gia tăng trong hoạt động mua bán và sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với việc mua tài sản với mức giá thấp hơn.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Giá sàn không đảm bảo rằng giá sẽ không giảm thêm hoặc không thể thấp hơn nữa. Thị trường tiền điện tử rất biến động và giá có thể vượt qua hoặc điều chỉnh vượt qua mức giá sàn. Sự đánh giá và dự đoán giá cả trong thị trường tiền điện tử phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không chỉ dựa trên một mình chỉ số giá sàn.

III. Drawdown là gì?

Drawdown là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực tiền điện tử (crypto) để mô tả mức giảm giá tối đa của một tài sản hoặc một danh mục đầu tư từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất trước khi tăng trở lại. Drawdown thường được đo bằng phần trăm từ mức đỉnh đến mức đáy.

Drawdown là gì? Floor price là gì? Bitcoin Dominance là gì?

Ví dụ: nếu một đồng tiền điện tử có mức giá cao nhất là 1000 USD và sau đó giảm xuống 600 USD trước khi tăng trở lại, drawdown sẽ là (1000 - 600) / 1000 * 100 = 40%. Điều này có nghĩa là tài sản đã trải qua một drawdown 40% trong quá trình giảm giá từ đỉnh cao nhất đến đáy thấp nhất.

Drawdown có thể được sử dụng để đánh giá mức rủi ro của một đầu tư hoặc danh mục trong tiền điện tử. Một drawdown lớn hơn có thể cho thấy mức độ biến động và rủi ro cao hơn, trong khi drawdown nhỏ hơn có thể chỉ ra tính ổn định hơn của đầu tư.

Quan trọng là hiểu rằng drawdown là một phần tự nhiên của việc đầu tư trong tiền điện tử và các thị trường tài chính khác. Nó thể hiện sự biến động và thay đổi giá của các tài sản và không đảm bảo rằng giá sẽ tăng trở lại sau drawdown. Người đầu tư cần đánh giá và quản lý rủi ro drawdown khi đưa ra quyết định đầu tư trong tiền điện tử.

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:DrawdownFloor priceBitcoin DominanceCoinCrypto
Từ khóa: Bitcoin Dominance là gì? Drawdown là gì? Floor price là gì?
Nguồn: