Dòng sự kiện: Crypto Blockchain

Market Maker là gì? Cách Market Maker làm giá ?

Published by TaiPhan on  

Market Maker là Nhà tạo lập thị trường. Đây là các công ty tài chính có nhiệm vụ tạo ra sự thanh khoản, nâng giá hoặc hạ giá các đồng coin theo ý muốn của họ.

I. Market Maker là gì? 

Market Maker là  Nhà tạo lập thị trường. Đây là các công ty tài chính có nhiệm vụ tạo ra sự thanh khoản cho các giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Thông thường, các công ty tài chính này sẽ nắm giữ một lượng tiền rất lớn, để sử dụng vào việc tạo ra thanh khoản, nâng giá hoặc hạ giá các đồng coin theo ý muốn của họ. 

Các nhà tạo lập thị trường đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính thanh khoản trên thị trường bằng cách cung cấp giá mua và giá bán liên tục cho các giao dịch mua và bán các đồng Coin cụ thể.

Mục tiêu chính của Market Maker là duy trì sự cân đối giữa lệnh mua và lệnh bán trên thị trường, giúp tạo ra sự cân bằng giữa cung và cầu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các hoạt động trên sàn giao dịch.

II. Vai trò của Market Maker

1. Cung cấp thanh khoản

Market Maker cung cấp thanh khoản cho thị trường. Khi có người muốn mua hoặc bán tài sản, Market Maker sẵn lòng tham gia giao dịch bằng cách thực hiện lệnh mua hoặc lệnh bán.

2. Đảm bảo sự cân bằng giá

Market Maker giữ cho giá cả các cặp giao dịch ổn định và cân đối bằng cách thay đổi giá mua và giá bán dựa trên tình hình thị trường. Điều này giúp tránh sự lệch lạc giữa giá mua và giá bán quá cao, tạo điều kiện cho việc giao dịch hợp lý và công bằng.

3. Giảm đồng thuận giá

Trong một số trường hợp, khi sàn giao dịch không có Market Maker hoặc sự thanh khoản thấp, các nhà giao dịch có thể gặp khó khăn khi thực hiện giao dịch với giá mong muốn. Nhưng khi có Market Maker, họ có thể thực hiện giao dịch ở mức giá gần nhất với giá thị trường, giảm đồng thuận giá giữa các giao dịch.

4. Tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch lớn

Market Maker thường có năng lực tài chính để tham gia vào giao dịch lớn và nhanh chóng thực hiện các lệnh mua và bán. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giao dịch muốn thực hiện giao dịch lớn với số lượng tài sản kỹ thuật số cao.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Market Maker không phải là một người hoặc tổ chức tham gia giao dịch với mục tiêu lợi nhuận nhưng để đảm bảo sự thanh khoản và ổn định cho thị trường.

III. Cách Market Maker làm giá

Một nhà tạo lập thị trường muốn đẩy giá đồng coin có thể thực hiện một số hành động để tạo ra sự kích thích và tăng cầu mua đồng coin trên thị trường. Dưới đây là một số hành động phổ biến mà nhà tạo lập thị trường có thể thực hiện:

1. Mua đồng coin này với số lượng lớn

Nhà tạo lập thị trường có thể mua một lượng lớn đồng coin từ nhà đầu tư khác để tạo ra sự kích thích và tăng cầu mua. Khi họ mua nhiều, giá có thể tăng vì nhu cầu mua đồng coin tăng lên.

2. Giới hạn cung cấp đồng coin

Nhà tạo lập thị trường có thể giới hạn cung cấp đồng coin trên thị trường bằng cách tạm ngừng bán hoặc giới hạn số lượng đồng coin được đưa ra để giao dịch. Khi cung cấp giảm, giá có thể tăng do sự khan hiếm.

3. Tạo tin tức tích cực

Nhà tạo lập thị trường có thể tạo ra tin tức tích cực hoặc thông tin tích cực về đồng coin để tạo sự hứng thú và thu hút nhà đầu tư. Tin tức tích cực có thể bao gồm thông tin về các phát triển mới, đối tác hợp tác, hoặc những cải tiến đáng kể của dự án.

4. Tạo sự tín nhiệm

Nhà tạo lập thị trường cũng có thể tạo sự tín nhiệm và đáng tin cậy bằng cách duy trì hoạt động và công việc mua bán chuyên nghiệp. Sự tín nhiệm giúp thu hút nhà đầu tư và giữ cho giá ổn định và tích cực.

Cần lưu ý rằng việc nhà tạo lập thị trường thực hiện các hành động này phải tuân thủ các quy định và quy tắc được đặt ra bởi cơ quan quản lý tài chính để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động giao dịch.

IV. Sự khác nhau giữa Nhà tạo lập thị trường (Market Maker) so với nhà môi giới (broker)

Nhà tạo lập thị trường (Market Maker) và nhà môi giới (Broker) là hai loại người hoạt động trong thị trường tài chính. Tuy cùng tham gia vào việc mua bán tài sản như Coin, chứng khoán, nhưng vai trò và cách hoạt động của họ có một số khác biệt.

Nhà tạo lập thị trường (Market Maker) là những người tạo ra sự thanh khoản và cân đối giữa lệnh mua và lệnh bán trên thị trường. Họ sẵn lòng mua và bán tài sản từ và đến nhà đầu tư để duy trì sự cân đối giữa cung và cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch. Lợi nhuận của nhà tạo lập thị trường đến từ việc mua và bán tài sản với giá khác biệt (spread).

Trong khi đó, nhà môi giới  (Broker) là người trung gian giữa nhà đầu tư và thị trường. Họ không tạo ra sự thanh khoản mà chỉ thực hiện lệnh mua và bán tài sản cho phép nhà đầu tư tham gia vào thị trường. Nhà môi giới nhận hoa hồng (phí giao dịch) cho mỗi giao dịch họ thực hiện.

Tóm lại, nhà tạo lập thị trường đảm bảo sự thanh khoản và cân đối giữa cung cầu trên thị trường, trong khi nhà môi giới là người trung gian giữa nhà đầu tư và thị trường và nhận hoa hồng cho việc thực hiện giao dịch.


Chủ đề:Market MakerMarket TrendThị trườngCryptoTiền điện tửBlockchain
Từ khóa: Market Maker là gì? Cách Market Maker làm giá ?
Nguồn: