Dòng sự kiện: RACA

Việc triển khai chuỗi BNB nâng cao hiệu quả cho hệ sinh thái Raca

Published by TaiPhan on  

Hệ sinh thái RACA đạt được hiệu quả cao hơn, mang lại những ứng dụng mạnh mẽ, rẻ hơn và nhanh hơn cho người dùng.


Việc triển khai chuỗi BNB nâng cao hiệu quả cho hệ sinh thái Raca

Chuỗi BNB đã thành công trong việc kích hoạt bản nâng cấp Hardfork Haber BEP 336. Bản nâng cấp này giới thiệu các giao dịch blob, giảm đáng kể phí gas tới 90% và tối ưu hóa quá trình xử lý và lưu trữ dữ liệu trên Chuỗi BNB. Điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho hệ sinh thái RACA, giúp giao dịch và tạo hợp đồng thông minh trở nên rẻ hơn và hiệu quả hơn cho các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi đang phát triển.

Việc triển khai BEP 336 sẽ giúp giảm 90% chi phí giao dịch L2 trên Chuỗi BNB (BSC) so với mức hiện tại. Chẳng hạn, opBNB, vốn đã có chi phí giao dịch thấp nhất trong ngành, sẽ tiếp tục được giảm xuống chỉ còn khoảng 0,0001 USD, mang lại lợi ích lớn cho các hoạt động L2 trên BSC.

Bản cập nhật này mang tính năng "Giao dịch Blob" (BlobTx) vào mạng lưới. Blob là một phân đoạn bộ nhớ tạm thời, tiết kiệm chi phí, có khả năng thu thập các khối dữ liệu lớn, mỗi khối lên tới 128 KB. Thay vì xác minh từng giao dịch trong một khối riêng lẻ, mạng chỉ cần xác minh dữ liệu trong blob đính kèm.

Cơ chế lưu trữ tạm thời này đảm bảo rằng chuỗi khối sẽ không bị cồng kềnh, cải thiện hiệu suất tổng thể của mạng lưới. Chi phí thấp hơn và hiệu quả được cải thiện giúp Chuỗi BNB trở nên dễ tiếp cận hơn, mang lại lợi ích cho cả những nhà phát triển có kinh nghiệm như hệ sinh thái RACA và cả những người mới bắt đầu xây dựng ứng dụng trên blockchain.

Nhờ đó, hệ sinh thái RACA đạt được hiệu quả cao hơn, mang lại những ứng dụng mạnh mẽ, rẻ hơn và nhanh hơn cho người dùng.


Chủ đề:RacaRaca3UsmInvestmentBlockchainRaca AIRaca DefiRaca GPU
Từ khóa: Việc triển khai chuỗi BNB nâng cao hiệu quả cho hệ sinh thái Raca
Nguồn: