Uniswap (UNI) là gì?

Published by TaiPhan on  Uniswap (UNI) là một giao thức giao dịch phi tập trung (decentralized exchange protocol) được xây dựng trên nền tảng blockchain Ethereum. Nó cho phép người dùng trao đổi các loại tiền điện tử (token) và tạo liquidity pools một cách tự động.

Giao thức Uniswap được phát triển bởi Hayden Adams và được ra mắt vào năm 2018. Nó hoạt động dựa trên một nguyên tắc gọi là Automated Market Maker (AMM). Thay vì dựa trên các đôi giao dịch truyền thống như trong các sàn giao dịch trung tâm, Uniswap sử dụng smart contract để tạo ra các liquidity pools, trong đó các người dùng có thể trao đổi tiền điện tử với nhau.

Các liquidity pools của Uniswap được tạo ra thông qua việc cung cấp các đôi giao dịch giữa các token. Người dùng có thể thêm token của mình vào liquidity pool và nhận lại các token LP (liquidity provider) để tham gia vào quy trình trao đổi. Người dùng khác có thể sử dụng các liquidity pool này để trao đổi token theo tỷ lệ nào đó. Một đặc điểm đáng chú ý của Uniswap là tính tự động và không yêu cầu sự can thiệp của bên thứ ba để thực hiện giao dịch.

UNI là token của giao thức Uniswap. Người dùng có thể sở hữu UNI bằng cách tham gia vào giao thức, cung cấp thanh khoản (liquidity) hoặc tham gia vào quy trình governance của Uniswap. UNI có các chức năng như quản lý và bỏ phiếu cho các cải tiến và quyết định của giao thức Uniswap.

Uniswap đã trở thành một trong những giao thức DeFi (Decentralized Finance) phổ biến nhất trên blockchain Ethereum. Nó cung cấp tính thanh khoản và tính minh bạch cao cho việc trao đổi tiền điện tử và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái DeFi.

Tóm lại, Uniswap (UNI) là một giao thức giao dịch phi tập trung xây dựng trên blockchain Ethereum, cho phép người dùng trao đổi tiền điện tử và tạo liquidity pools. UNI là token của giao thức Uniswap và có vai trò trong việc tham gia quy trình governance và phát triển của giao thức.
Chủ đề:
Từ khóa:
Nguồn: