Bitcoin Cash (BCH) là gì ?

Published by TaiPhan on  Bitcoin Cash (BCH) không phải là một nền tảng, mà là một loại tiền điện tử (cryptocurrency) phát triển dựa trên mã nguồn mở của Bitcoin. Nó được tạo ra như một biến thể của Bitcoin vào năm 2017 nhằm cải thiện hiệu suất giao dịch và mở rộng khả năng xử lý của mạng blockchain.

Bitcoin Cash ra đời với mục tiêu chính là trở thành một phương tiện thanh toán điện tử nhanh chóng và có thể mở rộng, vượt qua các hạn chế về tốc độ giao dịch và chi phí mà Bitcoin gốc đang đối mặt. Để đạt được mục tiêu này, Bitcoin Cash đã thực hiện một số thay đổi chính so với Bitcoin:

Kích thước khối lớn hơn: Bitcoin Cash tăng kích thước khối lên đến 8MB (so với 1MB của Bitcoin gốc), giúp tăng số lượng giao dịch có thể xử lý trong mỗi khối và giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn mạng.

Phí giao dịch thấp hơn: Do kích thước khối lớn hơn, Bitcoin Cash có khả năng xử lý một số lượng lớn giao dịch và giảm thiểu chi phí giao dịch so với Bitcoin. Điều này làm cho Bitcoin Cash trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các giao dịch hàng ngày.

Chuỗi khối riêng biệt: Bitcoin Cash hoạt động trên một chuỗi khối riêng biệt và không tương thích hoàn toàn với Bitcoin gốc. Tuy nhiên, nó còn được sử dụng và trao đổi như một loại tiền điện tử độc lập.

Bitcoin Cash được sử dụng trong các giao dịch tiền điện tử, thanh toán trực tuyến và giao dịch mua bán. Nó cũng có một cộng đồng người dùng đáng kể và được hỗ trợ trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Tóm lại, Bitcoin Cash (BCH) là một loại tiền điện tử phát triển dựa trên mã nguồn mở của Bitcoin, với mục tiêu cải thiện hiệu suất giao dịch và khả năng mở rộng của mạng blockchain. Nó được xem như một biến thể của Bitcoin, tập trung vào tính thanh toán và khả năng xử lý giao dịch hàng ngày.
Chủ đề:
Từ khóa:
Nguồn: