Social Media Manager

9 Kỹ năng mà Social Media Manager phải có

Các kỹ năng một Social Media Manager phải có là kỹ năng Giao tiếp, Viết lách, Sáng tạo, Quản lý công việc hiệu quả, Tiếp thị truyền thống và kỹ thuật số, tạo kết nối.

Social Media Manager là gì? Bảng mô tả công việc Social Media Manager

Social Media Manager là người quản lý truyền thông xã hội. Có trách nhiệm lên kế hoạch quảng bá và tăng cường nhận diện thượng cho Cty trên các kênh...
«  1  »