Top 2 loại động lực phổ biến Bên ngoài và Bên trong

Published by TaiPhan on  

Động lực Bên Ngoài là loại động lực xuất phát từ các yếu tố bên ngoài, như tiền bạc, phần thưởng, áp lực xã hội, hoặc khen ngợi từ người khác. Động lực Bên Trong xuất phát từ bản chất của bản thân, bao gồm niềm đam mê, sự tò mò, hứng thú tự nhiên, và thỏa mãn trong việc làm.

I. Sự khác nhau của Động lực Bên Ngoài và Động lực Bên Trong

1. Động lực Bên Ngoài (Extrinsic Motivation)

- Động lực Bên Ngoài là loại động lực xuất phát từ các yếu tố bên ngoài, như tiền bạc, phần thưởng, áp lực xã hội, hoặc khen ngợi từ người khác.
- Đây là loại động lực thường xuyên xuất hiện trong môi trường công việc và giáo dục. Ví dụ bao gồm việc làm vì tiền lương, tham gia cuộc thi để giành giải thưởng, hoặc hoàn thành nhiệm vụ vì sự thừa nhận từ người khác.
- Động lực Bên Ngoài thường giúp thúc đẩy hành động ngắn hạn hoặc khi cần thực hiện nhiệm vụ cụ thể để đạt được phần thưởng hoặc tránh trừng phạt.

2. Động lực Bên Trong (Intrinsic Motivation)

- Động lực Bên Trong xuất phát từ bản chất của bản thân, bao gồm niềm đam mê, sự tò mò, hứng thú tự nhiên, và thỏa mãn trong việc làm.
- Đây là loại động lực mạnh mẽ và bền vững hơn, vì nó thường dẫn đến sự hài lòng và thỏa mãn trong công việc và hoạt động. Ví dụ bao gồm việc làm việc vì yêu thích công việc, tò mò về một chủ đề, hoặc muốn đóng góp cho xã hội.
- Động lực Bên Trong thường giúp duy trì động lực lâu dài và làm cho công việc trở nên thú vị và ý nghĩa hơn.

Tóm lại, Extrinsic Motivation đến từ bên ngoài, Intrinsic Motivation đến từ bên trong. Các loại động lực này có vai trò quan trọng trong cuộc sống và công việc của mỗi người, và thường kết hợp lại với nhau để thúc đẩy hành động và đạt được mục tiêu.

II. Mức độ phổ biến của  2 Motivation trên

1. Động lực bên ngoài (Extrinsic Motivation)

- Motivation Bên Ngoài xuất phát từ các yếu tố bên ngoài, thường liên quan đến đợt đánh đổi hoặc thưởng phạt.
- Đây là loại động lực phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt trong môi trường công việc. Tiền lương, khen ngợi từ cấp trên, hoặc cơ hội thăng tiến là những ví dụ về Motivation Bên Ngoài.
- Tuy nhiên, loại động lực này thường chỉ kéo dài ngắn hạn và không thể duy trì động lực lâu dài.

2. Động lực bên trong (Intrinsic Motivation)

- Motivation Bên Trong xuất phát từ bản chất của bản thân, bao gồm niềm đam mê, sự tò mò, và hứng thú tự nhiên.
- Đây là loại động lực mạnh mẽ và bền vững hơn, vì nó thường đánh thức sự hài lòng và thỏa mãn trong công việc và hoạt động.
- Tuy nhiên, Motivation Bên Trong không phải lúc nào cũng dễ dàng thức tỉnh, và nó có thể biến đổi theo thời gian.

Về phân bố phổ biến, Extrinsic Motivation thường phổ biến trong môi trường công việc và giáo dục, do các yếu tố khác như: tiền lương, thưởng, và áp lực từ xã hội và cấp trên. Intrinsic Motivation cũng quan trọng, nhưng thường ít phổ biến hơn, và tự động lực thường hiếm hoi, chỉ xuất hiện ở một số người có khả năng tự quản lý và tự thúc đẩy mạnh mẽ.

Chúc bạn thành công.
Chủ đề:Động lựcMotivation
Từ khóa: Top 2 loại động lực phổ biến Bên ngoài và Bên trong
Nguồn: