Legal là gì ? Các công việc Nhân viên pháp lý phải làm

Published by TaiPhan on  

Legal là pháp lý. Đây là thuật ngữ chỉ những việc liên quan đến pháp luật, những việc được cho là hợp pháp và tuân thủ theo luật pháp.

I. Legal là gì ?

Legal là pháp lý. Đây là thuật ngữ chỉ những việc liên quan đến pháp luật, những việc được cho là hợp pháp và tuân thủ theo luật pháp. 

Nó liên quan đến những quy định, quy tắc và luật lệ được thiết lập và thực thi bởi các chính quyền và tổ chức pháp lý nhằm quản lý các hoạt động trong xã hội, kinh doanh, tài chính, v.v. 

II. Legal staff là gì ?

Legal staff là Nhân viên pháp lý, làm việc trong các tổ chức pháp lý như văn phòng luật sư, công ty luật, tòa án, cơ quan chức năng của chính phủ hoặc các doanh nghiệp có quy mô lớn. 

Cán bộ pháp lý chịu trách nhiệm giám sát tất cả các vấn đề pháp lý trong tổ chức của họ. Họ xử lý các vấn đề pháp lý bên trong và bên ngoài, đồng thời được giao nhiệm vụ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ cho tổ chức của họ không gặp rắc rối về pháp lý.

Nhân viên pháp lý cần có các tố chất sau:

- Tư duy logic tốt.

- Đọc và hiểu rõ văn bản pháp luật.

- Có khả năng tư vấn pháp lý tốt.

- Bình tĩnh, kiên định trong ứng xử.

- Có chính kiến, quan điểm rõ ràng và thái độ cầu thị khi tham mưu cho cấp trên.

Legal staff thường có trình độ học vấn và kỹ năng pháp lý chuyên sâu, và thường được đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ pháp lý cụ thể.

III. Các công việc nhân viên pháp lý phải làm

- Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của công ty.

- Phối hợp với VPĐD, các chi nhánh để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

- Soạn thảo và kiểm tra công văn, hợp đồng, tài liệu liên quan phục vụ hoạt động của Công ty.

- Có kinh nghiệm soạn thảo các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.

- Chịu trách nhiệm về khía cạnh pháp lý đối với các hoạt động của Công ty.

- Tư vấn pháp luật cho công ty, cập nhật các văn bản pháp lý.

- Xử lý chủ động và tham mưu cho Lãnh đạo được các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, 
thuế, …

- Làm việc với các đơn vị tư vấn, cơ quan hành chính nhà nước...

- Hỗ trợ tất cả các phòng ban trong công ty về khía cạnh pháp lý.

- Thực hiện công tác tham mưu pháp lý cho Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật cho các hoạt động hàng ngày của Công ty và hạn chế tối đa rủi ro pháp lý đối với Công ty.

- Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Kiểm soát, thẩm định về pháp lý, đàm phán, soạn thảo các thoả thuận/hợp đồng và hồ sơ phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ của Công ty.

- Thu thập thông tin và đưa ra cảnh báo sớm về các rủi ro pháp lý có thể phát sinh do các dự thảo văn bản pháp luật, chính sách mới.

- Cập nhật, hệ thống hoá các văn bản pháp luật và báo cáo kịp thời các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến mọi hoạt động của Công ty.

- Thực hiện công tác thể chế hóa, xây dựng, kiểm soát các quy trình, quy chế, quy định nội bộ của Công ty về mặt pháp lý.

- Xử lý tranh chấp thưa kiện.

- Thực hiện các công tác về mặt pháp lý để thu hồi nợ.

- Giải đáp pháp lý đối với các quyết định, hành vi tác nghiệp hàng ngày của các phòng ban, chi nhánh, phòng giao dịch liên quan đến các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

IV. Các trách nhiệm của nhân viên pháp lý

Nhân viên pháp lý có nhiều trách nhiệm quan trọng trong các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ. Các trách nhiệm cụ thể của nhân viên pháp lý có thể bao gồm:

1. Tư vấn pháp lý

Nhân viên pháp lý phải có khả năng tư vấn cho các bên liên quan về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của tổ chức. Họ cần hiểu rõ về các quy định pháp luật, luật sở hữu trí tuệ, hợp đồng và các vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực mà tổ chức đó hoạt động.

2. Soạn thảo văn bản pháp lý

Bất kỳ loại công việc pháp lý nào cũng liên quan đến rất nhiều thủ tục giấy tờ và công việc của Nhân viên pháp lý cũng không ngoại lệ. Nhân viên pháp lý sẽ thường xuyên phải soạn thảo các văn bản pháp lý, chẳng hạn như hợp đồng, bản thỏa thuận và các tài liệu khác. Họ cần phải sử dụng ngôn ngữ pháp lý chính xác để tránh các tranh chấp về pháp lý.

Nhiệm vụ này chiếm một phần đáng kể trong công việc hàng ngày của Nhân viên pháp lý và đòi hỏi cả sự tập trung và chính xác.

3. Điều tra và phân tích

Nhân viên pháp lý phải có khả năng điều tra và phân tích các vấn đề pháp lý, để giúp tổ chức đưa ra quyết định phù hợp và tránh các rủi ro pháp lý.

4. Đại diện cho tổ chức trong các vụ kiện

Nếu tổ chức bị kiện tụng, nhân viên pháp lý phải đại diện cho tổ chức trong các phiên tòa và đảm bảo quyền lợi của tổ chức được bảo vệ.

5. Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý

Nhân viên pháp lý phải đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định pháp lý và các quy định khác liên quan đến hoạt động của tổ chức.

6. Đào tạo và hướng dẫn

Nhân viên pháp lý có trách nhiệm đào tạo và hướng dẫn các nhân viên khác trong tổ chức về các vấn đề pháp lý để đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý.

7. Thực hiện nghiên cứu

Nhân viên pháp lý có trách nhiệm thực hiện nghiên cứu và theo dõi các luật sửa đổi liên quan đến lĩnh vực mà tổ chức hoặc doanh nghiệp của họ hoạt động. Điều này giúp cho tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể cập nhật các thay đổi pháp lý và điều chỉnh hoạt động của mình để tuân thủ các quy định pháp luật mới nhất.

Việc nghiên cứu và theo dõi các luật sửa đổi là một phần quan trọng trong trách nhiệm của nhân viên pháp lý để giúp tổ chức hoặc doanh nghiệp của họ hoạt động trong phạm vi pháp lý và đáp ứng các yêu cầu mới nhất của pháp luật.

8. Xác định các rủi ro pháp lý

Nhân viên pháp lý có trách nhiệm xác định các rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động của tổ chức hoặc doanh nghiệp mà họ đang làm việc bao gồm: Phân tích các tài liệu pháp lý, Đưa ra đề xuất để giảm thiểu rủi ro, Tư vấn và hướng dẫn các bộ phận khác trong doanh nghiệp về cách giảm thiểu các rủi ro pháp lý và tuân thủ các quy định pháp luật.

V. Kỹ năng giúp nhân viên pháp lý thành công trong công việc

Để thành công trong công việc, nhân viên pháp lý cần có những kỹ năng sau đây:

1. Hiểu biết sâu sắc về pháp luật

Đây là một yếu tố quan trọng để nhân viên pháp lý có thể giúp doanh nghiệp của họ tuân thủ các quy định pháp luật và tránh các rủi ro pháp lý. Họ cần phải hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực mà tổ chức hoặc doanh nghiệp của họ hoạt động.

2. Kỹ năng nghiên cứu và phân tích

Nhân viên pháp lý cần có khả năng nghiên cứu và phân tích các tài liệu pháp lý để xác định các rủi ro pháp lý và đưa ra các giải pháp để giảm thiểu các rủi ro này.

3. Kỹ năng giao tiếp

Nhân viên pháp lý cần có khả năng giao tiếp tốt để có thể tương tác với các bộ phận khác trong tổ chức hoặc doanh nghiệp, tư vấn và hướng dẫn về các vấn đề pháp lý và thuyết phục các bên liên quan về các quyết định liên quan đến pháp lý.

4. Kỹ năng quản lý thời gian và công việc 

Nhân viên pháp lý cần phải quản lý thời gian và công việc của mình hiệu quả để đáp ứng các yêu cầu pháp lý của doanh nghiệp.

5. Kỹ năng tư duy logic và phân tích

Nhân viên pháp lý cần có khả năng tư duy logic và phân tích để giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp và đưa ra các giải pháp hiệu quả.

6. Kỹ năng giải quyết xung đột

Nhân viên pháp lý cần có khả năng giải quyết các xung đột liên quan đến pháp lý, đặc biệt là trong các trường hợp mà các bên liên quan có các quan điểm khác nhau về các vấn đề pháp lý.

Tóm lại, để thành công trong công việc, nhân viên pháp lý cần phải có những kỹ năng chuyên môn về pháp luật, kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và công việc, tư duy logic và phân tích, cùng với khả năng giải quyết xung đột và tìm kiếm giải pháp hiệu quả cho các vấn đề pháp lý phức tạp. Bên cạnh đó, nhân viên pháp lý cũng cần phải cập nhật kiến thức và luôn tự học hỏi để có thể thích nghi với những thay đổi pháp lý mới.

Thêm vào đó, nhân viên pháp lý cần có đạo đức nghề nghiệp cao, tôn trọng đạo đức và các quy tắc đạo đức của nghề, luôn đặt lợi ích của tổ chức hoặc doanh nghiệp và cộng đồng lên hàng đầu và không vi phạm các quy định pháp luật trong công việc của mình.

Cuối cùng, để thành công trong công việc, nhân viên pháp lý cần có tinh thần cầu tiến, sáng tạo và năng động trong công việc, luôn tìm kiếm cách để cải thiện và nâng cao chất lượng công việc của mình, đồng thời cũng cần có tinh thần trách nhiệm và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết công việc của mình.

VI. Học vấn của nhân viên pháp lý

Để có thể đảm nhận vai trò nhân viên pháp lý trong doanh nghiệp, bạn cần phải  tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật. Ưu tiên chứng chỉ hành nghề Luật sư hoặc các bằng cấp khác có liên quan.

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:LegalPháp lý
Từ khóa: Legal là gì ? Các công việc Nhân viên pháp lý phải làm
Nguồn: