zalopay

Ví điện tử là gì?

Ví điện tử là một tài khoản tài chính dùng để thực hiện các giao dịch thanh toán Online thông qua app bằng Smartphone. Ví điện tử phổ biến tại VN như MoMo,...
«  1  »