Planogram

Planogram là gì? Cách sử dụng Planogram trong bán hàng

Planogram là gì? Planogram là một Biểu đồ hình ảnh về sơ đồ cửa hàng. Giúp lên kế hoạch bố trí không gian lối đi cho khách đến vị trí bày sản phẩm...
«  1  »