Decentralized

AGIX là gì? Đồng AI Coin AGIX được dùng để làm gì ?

AGIX là đồng tiền điện tử của dự án SingularityNET. Đây là một nền tảng trí tuệ nhân tạo phi tập trung (decentralized AI platform) được xây dựng trên công nghệ blockchain.

Defi là gì? 5 loại ứng dụng Defi phổ biến nhất (Latest 2021)

DeFi (Decentralized Finance) là tài chính phi tập trung. Đây là mô hình tài chính mới sử dụng công nghệ Blockchain giúp bạn dễ dàng gửi tiết kiệm,...
«  1  »