Business Analyst

BA là gì ? Tất tần tật các công việc Business Analyst phải làm ?

BA (Business Analyst) nghĩa là Phân tích kinh doanh. BA có nhiệm vụ phân tích các dữ liệu của hệ thống kinh doanh nhằm xác định các vấn đề cần cải tiến giúp...
«  1  »