Booklet

Sự khác nhau giữa Booklets, Brochures và Flyers

Booklets, Brochures và Flyers đều là các loại tại liệu quảng cáo được sử dụng nhiều trong Marketing. Có thể gọi chung là tờ rơi. Nhưng mỗi loại sẽ có những điểm khác nhau...

Booklet là gì? Sự khác biệt giữa một cuốn sách và Booklet

Booklet là một cuốn sách có kích thước nhỏ, mỏng, ít trang. Được dùng để trình bày thông tin và hướng dẫn sử dụng ngắn gọn về một sản phẩm nào đó.
«  1  »