Dự án

Project Management là gì? Tại sao quản lý dự án lại quan trọng

Project Management là Quản lý dự án. Đây là quá trình lập kế hoạch và phân chia nhiệm vụ, theo dõi và chỉ đạo các hoạt động trong quá...

Các rủi ro có thể xảy ra trong các dự án xây dựng

Các rủi ro có thể xảy ra trong các dự án xây dựng như: Thiếu hụt lao động, Tiến độ không đảm bảo, Mất an toàn lao động, Nhà thầu thiếu năng lực, Thay đổi thiết kế…

Tại sao Timeline lại quan trọng trong quản lý dự án

Timeline (Lịch trình) đây là một công cu được sử dụng rất rộng rãi cho rất nhiều dự án ở các lĩnh vực khác nhau, nhằm giúp quản lý khối lượng lớn công việc...
«  1  »