Dòng sự kiện
  • Hàng Auth là hàng gì?  Hàng Ref 11 là gì?
    Hàng Auth là hàng thật không phải hàng nhái. Hàng Ref 11 là hàng nhái được làm giống y như hàng thật. Hàng Fake cũng là hàng giả nhưng không được đẹp như hàng Ref.
«  1  »